Financiering basisinkomen volgens Nieuw Nederland Nu

Hoe financieren wij het Basisinkomen?

Het schaarste denken maakt plaats voor het principe van overvloed. Alles wat we nodig hebben is er al. Alleen moeten we het anders verdelen en er allemaal in gelijke mate toegang toe krijgen. Daarom willen wij naast de introductie van het basisinkomen (dat in vier jaar te realiseren is), zo snel mogelijk “circulatiegeld” invoeren als nieuw geld zonder beperkingen.

2013-04-07 Financiering basisinkomen vlg Nieuw Nederland Nu