Fiscaal gefinancierd Basisinkomen

Zolang de schaarste nog met ons is zullen we het dan ook moeten doen met een fiscaal gefinancierd basisinkomen. Geen gratis geld dus, want gewoon betaald uit belastingopbrengsten.

Een debat aangaan over het basisinkomen is onmogelijk zonder daar ook de fiscaliteit, de minimumlonen en de toeslagen en uitkeringen bij te betrekken. Gezamenlijk zijn het zijn immers allemaal op elkaar aansluitende instrumenten om arbeidsaanbod en arbeidsvraag te regelen en de inkomens zodanig te herverdelen zodat werken lonend is en de inkomens hoog genoeg zijn om redelijk te kunnen leven. Basisinkomen in isolement bekijken leidt daarom tot niets.

Daarom eerst even hoe ik denk dat al deze elementen er grosso modo uit zouden kunnen zien, daarna de redenen waarom.

Iedere Volwassene (vanaf 21)krijgt een belastingvrij basisinkomen gelijk aan de helft van de AOW voor een echtpaar. (760 euro per maand)
Ieder kind (tot en met 20) krijgt daar de helft van (380 euro per maand) te betalen aan de ouder(s) of verzorger(s) met het wettelijk gezag over dat kind
Het minimumloon wordt verlaagd van 1480 euro naar 1000 euro per maand.
Inkomstenbelasting wordt een sociale vlaktaks met twee schijven, 25% tot 60.000 euro per jaar, 45% vanaf 60.000 euro per jaar. (op fiscale eenheid, cq huishouden)
Alle uitkeringen, toeslagen, studiefinanciering en kinderbijslag worden afgeschaft. (ook de ww en wao, waar mensen zich vrijwillig en privaat voor kunnen verzekeren.)
Alle heffingskortingen, aftrekposten, belastingvrije voeten in de inkomstenbelasting worden afgeschaft. (ook de hypotheekrenteaftrek)
Kinderopvang wordt gratis voor werkenden
Voor alleenstaande chronisch zieken, gehandicapten, en alleenstaande ouderen zonder aanvullend pensioen blijft de bijzondere bijstand bestaan.
Een dergelijk basisinkomen kost circa 102 miljard euro per jaar. Gratis kinderopvang telt op tot 12 miljard, Bijzondere bijstand komt waarschijnlijk uit op zo een 10 miljard. Samen 124 miljard euro.

Daar gaan de besparingen en opbrengsten vanaf:

AOW, uitkeringen, toeslagen: 75 miljard
Studiefinanciering: 4 miljard
Uitvoeringskosten: 2 miljard
Aftrekposten, heffingskortingen: 40 miljard
Totaal: 121 miljard euro

Grove benadering dit uiteraard, maar je toont er wel mee aan dat een dergelijk basisinkomen betaalbaar/uitvoerbaar is.

Lees het hele artikel van Robin Fransman

http://www.ftm.nl/column/basisinkomen-het-alternatief-voor-de-rondpompmachine/

Permalink.