FNV ziet toekomst voor basisinkomen

De FNV heeft de afgelopen dagen (mei 2017) haar congres gehouden over het meerjarenbeleidsplan 2017-2021.Ondanks meerdere amendementen op de Congresresolutie van het bestuur die aandacht vroegen voor de mogelijkheden van basisinkomen, kwam men niet verder dan

“We onderzoeken de komende periode het basisinkomen en starten een discussie hierover.”

Door weldoordacht inspreken en onderhandelen met het bestuur is het volgende tekstvoorstel 33 aangenomen

“Het basisinkomen is een interessante optie, vooral de wijze waarin dit door FNV Uitkeringsgerechtigden is vormgegeven.
De FNV stelt daarom voor om praktijkgericht te gaan onderzoeken en te experimenteren op basis van het voorstel van FNV Uitkeringsgerechtigden. En op grond daarvan te besluiten of dit een van de instrumenten kan worden om werk, inkomen en kapitaal echt eerlijk te verdelen.”

FNV Uitkeringsgerechtigden vinden dat zij met het binnenhalen van deze omschrijving in het meerjarenbeleidsplan op het FNV congres meer dan een stap heeft gezet richting Basisinkomen. FNV Ug ziet het als een sprong voorwaarts tijdens het congres dat gehouden werd op sportcentrum Papendal.

Johan Horeman, 11mei 2017

Meedoen?

Zie ook een eerder bericht op deze website over de benadering van het Basisinkomen volgens FNV Uitkeringsgerechtigden