Geactualiseerde versie van het overzicht partijprogramma’s 2017 over het basisinkomen

Van de 28 partijen die meedoen met de verkiezingen voor de Tweede kamer op 15 maart 2017, besteden er 20 geen aandacht aan het basisinkomen. 4 partijen zijn voor experimenten en/of onderzoek, 4 andere partijen willen wel een begin maken met een variant van basisinkomen.

Het Overzicht op website VBi is weer geactualiseerd.

Bij enkele partijen (PvdA, PVV, CDA) is op hun website het voorlopige programma nog steeds niet vervangen door een definitief programma, maar veel zal dat niet uitmaken voor de hier weergegeven opvattingen van hen.
Aanvullingen en correcties zijn nog steeds welkom!
Leek het er eerste op dat er 81 partijen mee zouden doen, het blijken er nu nog ‘maar’ 28 te zijn. Op de website staan relevante passages uit de programma’s van de 8 partijen die het basisinkomen in hun vizier hebben, plus van 4 grote partijen (VVD, PVV, SP en CDA) die er niets in zien.
Van het CDA is overigens een reactie per mail opgenomen, die ik als buitengewoon tenenkrommend ervaar!

4 partijen zijn voor experimenten (vooral door gemeenten) en/of onderzoek. De Partij voor de Dieren is daar heel consistent in, terwijl bij PvdA, D66 en GroenLinks dat tegen de zin van de partijleiding door de leden is afgedwongen. Het moge duidelijk zijn dat de leden van die partijen die voor het basisinkomen zijn, hun lobby de komende tijd voort moeten zetten om de partijleiding bij de les te houden!
Voor kiezers van GroenLinks is er ook een lijstje waarop is aangegeven welke kandidaten voor basisinkomen zijn.

Voorstander van flinke stappen richting basisinkomen zijn de nieuwe partij De Burger Beweging, de Vrijzinnige Partij van Norbert Klein, de Piraten Partij en op lijst 27 in de kiesdistricten Arnhem en Utrecht een samenwerkingsverband van de Basisinkomenpartij, de partij Mens en Spirit, de Partij voor de Kinderbelangen en Beweging Vrede & Recht.
Geen van deze partijen streeft onmiddellijke invoering van een basisinkomen na zoals de Vereniging Basisinkomen dat zou willen, maar ze zetten allemaal wel flinke stappen in die richting. Voor de nuances zie de partijprogramma’s via het overzicht.
Voor de keizer is het altijd een lastig dilemma – ga je voor een kleine partij met mooie doelen, met als kans dat je stem verloren gaat omdat de kiesdeler niet wordt gehaald?

Het geheel overziende is mijn conclusie dat het basisinkomen als thema nog onvoldoende leeft bij de komende verkiezingen. Illustratie daarvan is ook dat de term basisinkomen geen rol spelen bij de kieswijzers.

Voorstanders van het basisinkomen zullen op een breed front actief moeten blijven en niet al hun pijlen op de Haagse politiek moeten richten!

Reyer Brons, 12 februari 2017

Aanvulling 28-2-2017
Ook de partij Lokaal in de Kamer blijkt voor basisinkomen te zijn, zij het met voorwaarden.
Maar een flink minpunt is dat PvdA en D66 tegen een motie voor onderzoek naar basisinkomen hebben gestemd.