Gedurfde oplossingen voor armoede

Op 18 maart was de 2e door Linksom georganiseerde armoedeconferentie.
Tijdens het middagdeel ging het zeer vaak over basisinkomen, voor het eerst dat zo explicit gebeurt in een bijeenkomst van de PvdA.

Op een mooie zaterdag half maart trekken een honderdtal PvdA’ers aangevuld met een handjevol GroenLinksers en ongebondenen naar Fort Vreeswijk in Nieuwegein bij Utrecht. We hebben een nieuwe oplossing voor armoede nodig. Het oude verhaal van de participatiewet (waar de handtekening van PvdA’er Jetta Kleinsma onder staat) werkt overduidelijk niet, te weinig mensen met een afstand tot de ‘arbeidsmarkt’ komen aan het werk. Wat dan wel?
Voor het eerst sinds 30 jaar staat basisinkomen officieel op de agenda van een PvdA-bijeenkomst!

In de ochtend ging het traditiegetrouw vooral over de analyse en een terugblik op de vorige bijeenkomst met 2e Kamerleden en wethouders.

Hans Spekman, oud PvdA-voorzitter  schets het beeld van mensen die slapen in auto’s, op scholen, geen huizen voor jongeren….en vraagt zich af: waar is het collectief voor deze mensen? Solidariteit voor iedereen met gelijke kansen voor iedereen en kies voor je linkse idealen. Kom op voor de onderkant! Extra onderwijsuren voor kinderen uit de onderkant, effectieve (jeugd)zorg, schoolreisjes voor ieder kind, museum bezoek.

Joop Slomp, PvdA-wethouder Coevorden spreekt over de langdurige armoede in Zuid Oost Drenthe. 98% komt niet aan betaald werk. We moeten terug naar de tekentafel, de participatiewet, toeslagen etc. werken niet meer. Nu kunnen we alleen maar pleisters plakken. Op naar een ander systeem.

Richard Moti, oud-wethouder PvdA-Rotterdam heeft zelf als hoogopgeleide één dag nodig gehad om de formuleren voor bijzondere bijstandsaanvraag in te vullen….wantrouwen, wantrouwen, wantrouwen….daar moeten we vanaf.
Mensen boven het systeem zetten. Basisbaan daar gaat ‘t om …. Geef mensen aan de onderkant recht op een vrijwillige baan tegen het minimumloon voor maatschappelijk nuttige taken.

‘s Middags oplossingen: basisbanen & basisinkomen

Reyer Brons auteur van het boek Basisinkomen, een ongekend alternatief legt de vier principes van het basisinkomen uit en benadrukt dat er ook tussenstappen mogelijk zijn op weg naar een volwaardig basisinkomen.

Er volgt een discussie over basisinkomen & basisbanen met Reyer Brons, Vereniging Basisinkomen en de twee PvdA-wethouders. De centrale vraag is, kun je basisinkomen &  basisbanen combineren. Ja zei Reyer Brons. Het is zichtbaar moeilijk voor de PvdA wethouders om hier van harte ja tegen te zeggen. Het wordt een tegenstribbelend compromis misschien.

Kitty Jong, vicevoorzitter FNV werd geïnterviewd door Julia Kleinrensink, fractievoorzitter GroenLinks in de gemeente Utrecht. Kitty bepleit recht op bestaanszekerheid, basisbanen & basisinkomen! Ja U leest het correct. FNV heeft een positieve grondhouding t.a.v. het basisinkomen, maar op de korte termijn gaat verhoging minimumloon en daaraan gekoppeld de uitkeringen & de AOW voor.

GroenLinks partijleider Jesse Klaver: ‘Wat gaan we doen aan armoede?’ Nu allemaal kleine regels. We gaan belastingontduiking aanpakken dat levert meer overheidsinkomsten op. En hogere belastingen op vermogen en winst. We kiezen consequent voor de factor arbeid.
Alles is inkomensonafhankelijk geworden! Daar moeten we vanaf. Zorgen dat mensen weer een fatsoenlijk inkomen hebben, als je werkt…. Totale herziening van het belastingstelsel! Anders lossen we armoede niet op. En weer fatsoenlijke voorzieningen zoals kinderopvang!

Vanuit de zaal komen een zestal interventies met pleidooien voor het basisinkomen. Daar wil Klaver niet aan. Hij houdt vast aan het GroenLinks verkiezingsprogramma van een verzilverbare heffingskorting van een kleine 800 euro voor werkenden, uitkeringsgerechtigden en AOW’ers. Deze positie is met 46% op het verkiezingscongres van GroenLinks aangenomen, de positie van start met een bescheiden basisinkomen haalt 43% op het congres van januari 2021.

Er zullen nog vele debatten gevoerd worden in de RoodGroene familie voordat het gemeenschappelijke (kernpunten) programma voor de landelijke verkiezingen wordt vastgesteld.

Wij gaan voor basisbanen en een bescheiden basisinkomen dat later doorgroeit naar een volwaardig basisinkomen.

Bert Veenstra (PvdA) & Leo Bosland (GroenLinks), maart 2023

Op de website van Linksom, dat de conferentie organiseerde, staat een andere impressie van de conferentie met andere foto’s door Daan Dankaart.
Ook video’s van de conferentie zijn daar te zien.

Hier volgen ook links naar de  video’s: