Gelijkheid. Daarom basisinkomen voor iedereen.

Mensen worden geboren als gelijken. Ieder mens is waardevol.
Daarom pleit Rienk Kroese voor een basisinkomen voor iedereen. Het drukt uit dat ieder mens waardevol is en dat ongeacht, wat je doet of wie je bent, je het waard bent!

Ieder mens is gelijk geboren

Velen zullen het eens zijn met deze stelling. Mensen worden geboren als gelijken. kwetsbare groepenGillend, hulpeloos en met evenveel waarde. Ieder mens is waardevol.

Als mensen drukken wij waarde uit in geld. Ik ben hier helemaal geen voorstander van, maar we hebben niets anders en we doen niet anders. Niet iedereen vindt dezelfde dingen even waardevol, maar geld behoudt de waarde die eraan wordt toegeschreven.

Als ieder mens even waardevol is en wij deze waarde uitdrukken in geld, dan zou het logisch zijn dat iedereen op de basis, hetzelfde inkomen krijgt. Gewoon omdat diegene waardevol is. Ongeacht wie je bent en wat je doet. Maar dat is niet zo. Tenminste, nog niet.

Stel je voor. Er is een groot wetenschapper en die heeft lang en hard gestudeerd om de studie te bekostigen en te halen. Deze wetenschapper heeft een aantal oplossingen voor problemen die spelen in onze huidige maatschappij. Hij weet dit zelf nog niet, maar als hij zich een paar jaar aan de ontwikkeling kan weiden, zullen de vruchten enorm zijn voor onze generatie! Maar er moet voorzien zijn in levensonderhoud en er is geen baan voor de mate van opleiding. Dus het eerste het beste baantje dat wordt voorgeschoteld, wordt aangenomen. Onze wetenschapper maakt lange dagen om de vaste lasten te betalen in een baan waar intellectueel geen stimulans te vinden is. Na jaren van zwoegen in een baan die onder het intellectuele peil ligt, is alle inspiratie voor onderzoek eruit gelekt. Het is een doodzonde! Een groot verlies voor de hele mensheid.

Dit had voorkomen kunnen worden door onze wetenschapper, de waarde te geven die toekomt, namelijk de waarde van alle mensen, uitgedrukt in geld.

Als deze persoon altijd al een inkomen had als basis, kon er werk worden verricht in het gebied waar deze persoon in gespecialiseerd is en kon het onderzoek gedaan worden.

Daarom wil ik pleiten voor een basisinkomen voor iedereen. Het drukt uit dat ieder mens waardevol is en dat ongeacht, wat je doet of wie je bent, je het waard bent!

De voordelen
  • Basisinkomen is voldoende voor voeding, huisvesting en sociale omgang. Armoede en voedselbanken verdwijnen.
  • Bestaanszekerheid voor iedereen.
  • Sociale zekerheid wordt radicaal vereenvoudigd.
  • Basisinkomen betekent absolute solidariteit. Uitkeringen verdwijnen.
  • Iedereen voelt zich volwaardig burger met een basisinkomen. Zelfrespect groeit.
  • Financiële onafhankelijkheid van de partner.
  • Ouders, die zich meer op de opvoeding van hun kinderen willen richten, kunnen zich dit financieel permitteren.
  • Werknemers hebben een sterkere positie op arbeidsmarkt, ze hoeven niet meer elke baan te accepteren, mits zij iets soberder willen gaan leven.
  • Werknemers zullen meer op zoek gaan naar een baan die ze leuk vinden dan een baan die economisch noodzakelijk is en …
  • Mensen worden daardoor actiever en gelukkiger.

Mensen zijn tegen een basisinkomen vooral door onbegrip. Zij vinden dat als je niet werkt, je ook niets verdient. Dit is totale onzin, want ieder mens is waardig en zo moeten wij dat ook uitdrukken. Zodra wij zeggen, jij bent waardig en jij niet, dan zijn wij verkeerd bezig. Zoals wij al heel lang verkeerd bezig zijn en daar draaien sommige mensen dagelijks voor op.
Hoeveel mensen hebben een uitkering? Hoeveel mensen gaan naar de voedselbank? Hoeveel mensen verliezen hun baan en verliezen daardoor alles in hun leven, van huwelijk tot huis. Hoeveel mensen willen iets anders doen dan hun huidige baan, maar kunnen niet studeren, omdat het te veel geld kost? Leningen waar je de rest van je leven voor moet krom liggen, omdat je geen baan kan vinden naar je opleiding. Hoeveel mensen plegen er uit wanhoop zelfmoord, omdat er geen basis is om op terug te vallen en een uitkering te veel schande is. Dit gebeurt zowel met rijk als arm en steeds vaker! De zelfmoordcijfers stegen aanzienlijk na de crisis van 2008. Dat kan worden voorkomen.

Geluk en een basis voor iedereen. Een basisinkomen voor iedereen.

Rienk Kroese, juni 2022

Eerder verschenen onder de titel Equality op de website RAVEN’S CALL