Gemeenten krijgen vrijheid om te experimenteren met bijstand

jettakleinsmaGemeenten krijgen de vrijheid om te experimenteren met een ‘regelluwe’ bijstand.Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) wil hiertoe de mogelijkheid bieden. Klijnsma heeft een algemene maatregel van bestuur geschreven die deze zomer aan de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten wordt voorgelegd voor de uitvoeringstoets. Als na het zomerreces de ministerraad en de Eerste en Tweede Kamer snel akkoord gaan, kunnen de vier gemeenten mogelijk al in januari 2017 beginnen.

Het gaat om een experiment met meerdere controlegroepen. Een deel van de bijstandsgerechtigden hoeft dan in elk geval tijdelijk niet meer te solliciteren en een re-integratietraject te volgen. Anderen mogen bijverdienen zonder dat hun loon wordt gekort op de uitkering en er zijn mensen die juist meer begeleiding krijgen. Het bijverdienen is zeer beperkt. Klijnsma wil namelijk niet dat bijstandsgerechtigden meer geld overhouden dan mensen met een baan.

Klijnsma praat al sinds het najaar van 2015 intensief met Utrecht, Tilburg, Groningen en Wageningen over de mogelijkheid om te experimenteren met een lichter bijstandregime, zegt ze tegen de krant.Volgens deze vier gemeenten zijn de huidige bijstandsregels veel te rigide en werken ze soms averechts. De creativiteit van bijstandsgerechtigden om zelf iets van hun leven te maken, wordt gesmoord in bureaucratie. Gemeenten zijn veel tijd kwijt met de controles en maatwerk is niet goed mogelijk.

Vertrouwen
Utrecht, Tilburg, Groningen en Wageningen willen dan ook samen met hun universiteiten onderzoeken of bijstandgerechtigden juist sneller aan het werk gaan als zij minder achter de broek worden gezeten en meer “vertrouwen” krijgen. Het wetenschappelijk beoordelingskader van de vier universiteiten inmiddels klaar en is gecontroleerd. Voor haar was dit een voorwaarde om in te stemmen met de experimenten.

Bron: http://www.nu.nl/economie/4289844/gemeenten-krijgen-vrijheid-experimenteren-met-bijstand.html

Vier gemeenten klaar om op 1 januari 2017 aan de slag te gaan

De Participatiewet biedt via artikel 83 ruimte voor experimenten om de werking van de wet te verbeteren. We hebben experimenten voorbereid en staan klaar om vanaf 1 januari 2017 aan de slag te gaan. Samen met het ministerie van Sociale Zaken en onderzoekers zijn de juridische grenzen verkend en is er een wetenschappelijke beoordelingskader gemaakt dat garandeert dat de resultaten van alle experimenten vergelijkbaar zijn en daadwerkelijk laten zien wat wel en niet werkt. Wij zijn dan ook zeer verrast dat de staatssecretaris in het AO van 29 juni 2016 heeft gezegd dat 1 januari 2017 niet gehaald wordt.

Lees meer: https://www.duic.nl/politiek/open-brief-gemeente-utrecht-aan-klijnsma-laat-2017-experimenten-regels-bijstand/