Gesprek met Sadet Karabulut (SP) over basisinkomen

sadetkarabulutOp 3 juli 2013 hebben Michiel van Hasselt en Ad Planken een (in de ogen van Ad) zeer constructief gesprek gehad met met Sadet Karabulut en haar medewerkster Tjitske Siderius. Na de eerste inleidende uitwisselingen kwamen zij terug op het concept stappenplan, de 10 punten die pleiten voor het Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi) en de tekst van het Europees Burgerinitiatief , die zij Sadet Karabulut al eerder hadden gestuurd. Daarna werd terug gekomen op de reactie van Tjitske op de vraag van Willem Gielingh aan haar. Ad heeft duidelijk gemaakt dat hij zich voor een groot deel best daarin kon vinden. Of zij – de SP – het basisinkomen “for the time being” nu bijstand noemen, die tot het bedrag van wat wij voorstaan als een basisinkomen wordt verhoogd, zoals 50+ voor wat wij verstaan onder een OBi de term “sociaal budget” is op het ogenblik niet zo van belang. De opzet van het – met het concept stappenplan in de hand – zoeken van contact met vertegenwoordigers van politieke partijen en met name woordvoerders op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid is hen te verleiden met ons mee te gaan denken hoe deze cultuurimpuls te verwezenlijken.

Ook nu weer bleek het in ons systeem gebakken “voor wat, hoort wat” een zeer hoge drempel op te werpen om met het basisinkomen aan de slag te gaan. Waar het uiteindelijk om gaat is beantwoording van de vragen “Waarom?”, “Wat?” en “Hoe?”.

De vraag “Waarom?” hebben we beantwoord met:

  • Armoedebestrijding
  • Arbeidsmarkt realistisch benaderen: er is gewoon niet genoeg werk voor iedereen en het wordt ook steeds minder ondanks alles wat er over wordt beweerd
  • Autonomie bevordering voor iedereen. Iedereen de mogelijk geven zijn/haar leven zelf in te richten. Iedereen te kunnen laten kiezen voor wel of geen betaalde baan. Iedereen dat werk te kunnen laten doen wat hij/zij het liefste wil.
  • Discriminatiebestrijding: er hoeft niet meer te worden neergekeken op mensen die geen betaalde baan hebben. Iedereen geniet een OBi
  • Terugdringen van overbodige regelgeving en controle
  • Vrijwilligerswerk beter mogelijk maken doordat niemand zich meer zorgen erover hoeft te maken dat hij/zij daardoor zelf in de knel komt

“Wat?” heeft betrekking op de inhoudelijke kant van het OBi, maar zeker ook – en misschien wel vooral – op de hoogte ervan.

De vraag “Hoe?” heeft betrekking op de realisering ervan. Waar haal je het geld vandaan?

Wij  hopen dat we duidelijk over hebben kunnen brengen deze vragen nu juist niet op eigen houtje, maar slechts met medewerking van onze gesprekpartners in de politiek kunnen beantwoorden.

In 2005 blijkt o.a. de heer Paul Uhlenbelt zich met de vraag of zoiets als het basisinkomen een haalbare oplossing voor de sociale kwesties zou kunnen zijn. Hij oordeelde met de zijnen toen van niet. Nu zal opnieuw binnen de SP hierover worden gewikt en gewogen. We zijn benieuwd naar het resultaat.

Zowel bij het naderen van het tweede kamer gebouw als bij het verlaten ervan viel ons oog op een cameraman van JDTV op het plein, die daar in het kader van een andere actie bezig was. Een opmerking of hij daar vast was om iets over het Onvoorwaardelijk Basisinkomen te filmen leidde tot een interview dat door hem werd af- en opgenomen.