Götz Werner, Duitse voorvechter van het basisinkomen is overleden

Onze oud-voorzitter Ad Planken herdenkt Götz Werner, de recent overleden Duitse voorman van het basisinkomen.

Voor het eerst ‘ontmoette’ ik Götz Werner ‘van een afstand’ tijdens het BIEN-congres in München in 2011. Ik kreeg de indruk dat het om een in deze kring belangrijke man ging en dat bleek in wat er op volgde ook zo. Niet alleen publiceerde hij verschillende boeken met betrekking tot hoe hij een basisinkomen gerealiseerd wilde zien … Het bleek ook dat hij voor wij hem kenden – en mogelijk ook sindsdien – een soort kruistocht door heel Duitsland had gemaakt in nasleep waarvan lokale initiatieven als paddenstoelen ontstonden.
Niet iedereen was het met hem eens. Er waren fervente voor- en tegenstanders. Door de roem die hij had vergaard door op de eerste plaats zijn drogisterij winkelketen DM- Drogerie Markt en mogelijk door zijn voorvechter zijn voor een Universeel Basisinkomen werd hij in 2003 professor aan de Universiteit in Karlsruhe (TH) benoemd voor de faculteit bedrijfskunde. In 2008 werd hij gastdocent aan de Alanus Hochschule in Alfter om bachelorstudenten daar te onderrichten in  „BWL – Wirtschaft neu denken“ en duurzame bedrijfsvoering.

Ook leerde ik hem kennen tijdens een jaarvergadering van de Sectie voor Sociale Wetenschappen van de Vrije Hogeschool voor geesteswetenschappen van de Algemene Antroposofie Vereniging in Dornach. Later werd mij duidelijk dat de impuls om zich voor het basisinkomen in te spannen mede in zijn kennis van de antroposofie lag. Waarschijnlijk niet minder ook in de toename van het aantal werklozen in Duitsland in de jaren tachtig.
Sinds 2005 is hij zich voor het invoeren van een UBI in gaan spannen o.a. door oprichting van „Unternimm die Zukunft“. De financiering van zo’n UBI zocht hij in de afschaffing van de inkomstenbelasting en in plaats daarvan de BTW te veranderen in een consumentenbelasting van 100%.

Hij kwam op mij over als een man om wie je niet heen kon en die tegelijk vrij ontoegankelijk was, mede afgeschermd door zijn hem begeleidende vrouw. Ook bleek hij niet snel bereid bepaalde doelen te ondersteunen waar hij niet zelf direct mee was verbonden. Tijdens de vermelde jaarvergadering zat ik met hem in een kleine gespreksgroep waar hij zich weer open minded en ontvankelijk opstelde.

Moge het hem zo vergaan, als waar hij zich op ingesteld heeft.

Ad Planken, voorzitter Basisinkomen  Nederland 2011-2016, februari 2022
De foto’s komen van Enno Schmidt  

Via de Duits krant Die Zeit is er gelegenheid iets in een condoleanceboek te schrijven.