GroenLinks concretiseert stap naar basisinkomen

Motie van blijdschap over een eerste stap naar basisinkomen aanvaard op congres GroenLinks.

In het GL verkiezingsprogramma 2021-2025 staat klip en klaar dat in 8 jaar een basisinkomen wordt ingevoerd. Maar wat er op de korte termijn nodig is vaag. Kamerlid Bart Snels – fel tegen basisinkomen – is vertrokken. Op de website staat nu ook het woord basisinkomen, maar de invulling daarvan is krakkemikkig om het zacht uit te drukken. Daarom diende de Denktank Basisinkomen ( 250 Leden) een motie van blijdschap in op het partijcongres van 12 februari. De opdracht luidt:

verzoekt de Tweede  Kamerfractie Fractie het idee van een bedrag van enkele honderden euro’s per maand voor elke volwassene tussen 18 jaar en de AOW leeftijd serieus te nemen als eerste stap richting een basisinkomen voor iedereen en deze gedachte in te brengen in de discussie over een alternatief voor het toeslagenstelsel

De motie werd verdedigd in 45 seconden door de vice-voorzitter van de Denktank Alexander de Roo met de concretisering om een plan te maken voor een gedeeltelijk basisinkomen van 400 of 500 euro voor iedereen.

GroenLinks Tweede Kamerlid Senna Maatoug omarmde de motie namens de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. De motie werd met 90 % voor en 7 % tegen aan genomen. Ze beloofde de Denktank bij de uitwerking van dit plan te betrekken.

Motie van blijdschap 

Het GroenLinks congres digitaal bijeen op 12 februari 2022
Constaterende dat

  • er een heftige discussie over basisinkomen heeft plaats gevonden in onze partij;
  • dat in ons landelijk verkiezingsprogramma 2021-2025 staat dat we in acht jaar een basisinkomen willen invoeren;
  • prominente Kamerleden in de verkiezingscampagne zich niet enthousiast betoonden,

overwegende  dat

  • de regering Rutte IV voornemens is om alle toeslagen af te schaffen en door een nieuw systeem te vervangen, maar onduidelijk is welk systeem precies;
  • dat regeringspartijen als D66 en CU zich hard maken voor een negatieve inkomstenbelasting van 250 tot 300 euro per individu, wat gezien kan worden als een stap in de goede richting,

spreekt haar blijdschap uit dat het idee en de invoering van basisinkomen omarmd is door onze Tweede Kamerfractie,

verzoekt de Tweede  Kamerfractie Fractie het idee van een bedrag van enkele honderden euro’s per maand voor elke volwassene tussen 18 jaar en de AOW leeftijd serieus te nemen als eerste stap richting een basisinkomen voor iedereen en deze gedachte in te brengen in de discussie over een alternatief voor het toeslagenstelsel,

En gaat over tot de orde van de dag

Alexander de Roo, februari 2022