Groningen

Het basisteam bestaat uit ca 12 leden, dat nu één keer bij elkaar is geweest. Er is nog geen vast vergaderadres.
Doelstelling is om Groningen (en Ommelanden) te informeren over wat het basisinkomen is en kan zijn.
Concrete acties zijn: film over het basisinkomen tonen, flyeren, ingezonden stukjes geplaatst te zien krijgen en contacten te leggen met andere organisaties.

Clemens Gielingh

Basisinkomen Groningen, https://www.facebook.com/groups/basisinkomen.groningen

Via de volgende pagina kun je een bericht sturen aan het basisteam: https://basisinkomen.nl/contactformulier-basisteams/