groot succes jongerenfolder BT Amsterdam

De flyer van het Basisteam Amsterdam kreeg veel positieve reacties  op de bijeenkomst met alle  basisteams. Besloten is deze folder landelijk te gaan verspreiden.
Op de bijeenkomst is verder met name is gesproken over de samenhang tussen onze basisinkomen promotie en die andere grote zaken als de klimaatakkoorden tegen de opwarming van de aarde, of wel de noodzakelijke energietransitie en CO2-reductie.

Groot succes op de bijeenkomst van het bestuur landelijke vereniging met de basisteams. Na uitdeling daar door Harry en mij tijdens de pauze van onze kersverse jongerenfolder, kregen wij unaniem en van iedereen te horen dat de folder zeer geslaagd is, hij er prima uitziet en de tekst precies de beoogde groep jongeren zal moeten aanspreken. Ook gingen er stemmen op deze folder landelijk te gaan verspreiden en de de Vereniging de taak van productie op zich moet nemen, hetgeen onmiddellijk door het bestuur is beaamd.
Ik heb vanochtend even kortgesloten met Martin, onze vormgever en producent, Wilma, de tekstschrijver, en Emy en Steven, mede inspirators, en allen zijn aangenaam getroffen en steunen de landelijke uitgave van harte. Dus onze folder gaat landelijk, waarvan akte.

Overigens, de bijeenkomst zelf had behalve die folder ook verder nuttige en leerzame kanten. Met name is gesproken over de samenhang tussen onze basisinkomen promotie en die andere grote zaken als de klimaatakkoorden tegen de opwarming van de aarde, of wel de noodzakelijke energietransitie en CO2-reductie. Bij die grote zaken hoort ook herstel van ons haperend financieel en bancaire stelsel: weg met die voortdurende enorme schommelingen in beurskoersen, dan weer hoog dan weer laag, financiële crises afgewisseld met oplevingen, corruptieve tendenzen bij onze systeembanken (witwassen criminele gelden), zonder controle scheppen van geld via huishypotheken, etc. Dus zoals Klaas van Egmond van Ons Geld ons voorhield op de Donut D Day:
de blauwe Postbank terug, of wel er moet een Burgerbank komen, naast de huidige privé systeembanken.

Basisinkomen – Klimaat/Energietransitie – Financieel/Bancair stelsels – Gezondheid – Huisvesting – Voeding – Leefstijl – Bureaucratie …………. alles is met elkaar verbonden, maar dat wisten we al, alleen moeten wij er wat meer aan gaan doen en enige inniger samenhang en afstemming op elkaar om meer kracht te ontplooien is wel aan te bevelen.

Ook is over de experimenten basisinkomen gesproken en wat we daarvan vinden en mee moeten. Graag komen er experimenten die wat breder kijken dan alleen of zij effectief zijn wat betreft uitstroom naar betaald werk. Het gaat ook om samenhang met zingeving, welbevinden, gezondheid etc bij deelnemers aan die experimenten.
Geeft de zekerheid van een gegarandeerd inkomen -ook zonder tegenprestatie te vragen en al duurt zoiets maar maximaal 2 jaar- toch ook positieve effecten bij deelnemers op meer vlakken dan enkel het krijgen/vinden van een betaalde baan. Het experiment dat in Nijmegen plaatsvindt, scoort en meet  ook op die bredere vlakken, vertelde ons het basisteam uit de stad van Karel de Grote.

Ook is ter sprake gekomen om het kopje basisteams op de landelijke website van de Vereniging wat meer te gaan gebruiken door de basisteams om elkaar te informeren over zaken die in de verschillende teams aan de orde komen. Stuur berichten van de basisteams door aan de webmasters van de website die dan die berichten daar plaatsen kunnen.
Wij moeten dan dat item basisteams op de website meer raadplegen en bezoeken en er ons voordeel mee doen.

Tenslotte, onze insteek van lid zijn van politieke partijen in de regio (Amsterdam) wordt door meer basisteams gedeeld, m.n. Friesland heeft basisteamers met sterke banden in Groen Links, waar nog wel wat meer misschien uit kan voorkomen: een breed experiment basisinkomen/armoede bestrijding. Houdt die lijnen open, misschien zouden wij moeten proberen binnen de PvdA een werkgroep basisinkomen te formeren, zo stelde Hans Lindeyer uit Eindhoven voor. Gaat wellicht aan gewerkt worden.

Eric Binsbergen, oktober 2018

Zie ook het verslag van deze bijeenkomst door Els Roumen, secretaris van het VBi-bestuur.