Guaranteed Livable Income – een overzicht (video – engels)

Een overzicht van het Gegarandeerde Leefbare Inkomen ofwel Burgerinkomen, Basisinkomen, Sociaal Dividend, Gegarandeerd Jaarinkomen. Een transistie naar een leefbare planeet. De videos zijn alleen via youtube te bekijjken via het kanaal van @livable4all Het eerste filmpje gaat over wat het is, het tweede filmpje over wie allemaal in de geschiedenis voorstander waren van een Gegarandeerd Leefbaar Inkomen.