Hardleers

De overheid gaat weer eens in de fout. Met basisinkomen had geldnood bij iedereen kunnen worden voorkomen. Dat zou een fatsoenlijke oplossing zijn geweest voor een beschaafd land.

De overheid gaat weer eens in de fout. Met basisinkomen had geldnood bij iedereen kunnen worden voorkomen. Dat zou een fatsoenlijke oplossing zijn geweest voor een beschaafd land.

Bij het opzetten van regelingen om mensen te redden die financieel te lijden hebben van  het Coronavirus gaat de overheid weer schromelijk in de fout. In plaats van te kiezen voor een eenvoudige onvoorwaardelijke regeling komt het kabinet op de proppen  met diverse regelingen waaraan allerlei voorwaarden zijn verbonden.

Met een onvoorwaardelijk basisinkomen dat voldoende hoog is voor een onbekommerd bestaan, had geldnood kunnen worden voorkomen. Dat zou een fatsoenlijke oplossing zijn geweest voor een beschaafd land. Een belangrijk deel van het benodigde geld zou kunnen worden opgebracht door:

  • Rijke burgers: door de belastingschijf op inkomen boven € 68.506 met 20% te verhogen tot 69,5%. Niemand uit die inkomensgroep zou daardoor in geldnood komen. Men krijgt er immers, evenals ieder ander, een fiks UBI voor terug!
  • Bedrijven: door de winstbelasting te verhogen tot (bijvoorbeeld) 40%. De vennootschapsbelasting is in de loop der jaren vrijwel gehalveerd in de periode dat het economisch tij mee zat. Nu het tegen zit is het bedrijfsleven er als de kippen bij om een beroep te doen op steun van de overheid. Okay, het doel van bedrijven is om zoveel mogelijk winst te maken. Maar een democratische overheid die haar taak serieus neemt zou zich primair ten doel moeten stellen de belangen van de burger te behartigen!

Als we ervan uitgaan dat de gezondheid van de mensen in onze samenleving centraal staat dan zal op de tweede plaats de wens komen dat men over  voldoende geld wil kunnen beschikken voor een onbekommerd bestaan.

Met als noodmaatregel een basisinkomen 2.0 (€ 600 per persoon plus € 600 per huishouden) had het kabinet niet alleen elke burger, maar ook het bedrijfsleven kunnen redden:

  • Een bedrijf zou dan (met toestemming van de overheid) de loonkosten kunnen drukken door het maandloon van de werknemer tijdelijk met € 600 te verlagen zonder dat de werknemer er financieel op achteruit zou gaan. Na herstel van de economie zou de werkgever m.i. de ontstane loonachterstand weer moeten inlopen.
  • Een alleenstaande ondernemer ontvangt als burger € 1.200 waarmee hij zich zal moeten redden.
  • Een ondernemer met een tweepersoons huishouden ontvangt samen met z’n partner € 1.800 om uit de problemen te blijven.

 

Joop Böhm, april 2020, Amersfoort.
Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay