Het basisinkomen als mensenrecht – Olli Salvatore

Olli Salvatore proclameert het basisinkomen als mensenrecht en als absolute noodzaak om bestaanszekerheid voor iedereen veilig te stellen, nu de robotisering snel de ouderwetse betaalde arbeid overbodig gaat maken.

In zijn essay (HET BASISINKOMEN ALS MENSENRECHT – SLIM INVESTEREN IN DE TOEKOMSTIGE ROBOTECONOMIE) beschrijft hij de onvermijdelijk doorzettende robotisering en automatisering, die zal leiden tot steeds minder betaalde arbeid en daarmee tot grote onrust. En mogelijk zelfs tot burgeroorlog als we niet in staat zijn de meerwaarde die deze de robots en automaten produceren, te verdelen over de hele bevolking en niet alleen ten goede laten komen van een kleine elite. De stelling dat er niet als bij vroegere innovaties veel nieuwe banen bij zullen komen en het dus allemaal wel los zal lopen, gaat er bij hem niet in. Daar komt bij dat ook het toenemende milieubewustzijn de vroeger populaire vlucht naar voren van steeds meer productie en consumptie steeds minder mogelijk maakt.

Naast deze hoofdlijn heeft de auteur veel interessante observaties en opvattingen, waar je het mee eens kunt zijn of je tegen af kunt zetten.
Bijvoorbeeld dat zoiets als de Europese Unie een zeer waardevol idee is en zelfs noodzakelijk om ons deel van de wereld een blijvende positie te laten houden bij het geopolitieke geweld om ons heen. Maar helaas ook dat de huidige politieke en bestuurlijke leiding er een potje van maakt zodat steeds meer mensen een afkeer krijgen van alles wat Europa heet.
Hij heeft daarover eerder (2014) een boek geschreven (De redding van Europa) en meldt dat op dit moment Trump nauwgezet de adviezen opvolgt die hij toen tevergeefs aan de Europese Commissie heeft verschaft.
Hij voorspelt ook dat, mede door het gedrag van de vertegenwoordigers van het systeem, de parlementaire democratie steeds meer uitgehold raakt en steeds meer dictatoriaal ingestelde leiders aan de macht zullen komen.
Bijna komisch is zijn betoog dat als gevolg van de emancipatie de westerse man steeds meer een slaafs huishoudhulpje wordt van een bazige vrouw. Maar die krijgt steeds meer genoeg van de mede door haar zelf gecreëerde angsthazen en zoekt  steeds meer bij mannen uit één stuk zoals sommige allochtonen. Prostitutie mag ook steeds minder, dus de westerse man zal zich moeten behelpen met een robot….

Over hoe we het basisinkomen voor elkaar moeten krijgen, is het boek niet helemaal duidelijk.
Zo wordt aan het slot basisinkomen simpelweg als mensenrecht geponeerd. De wereldleiders moeten dat toevoegen aan Verklaring voor de Rechten van de mens. En normatieve uitspraak waar ik het graag mee eens ben, maar hoe krijg je ze zo ver en wat helpt het als dit een keer is opgeschreven?
Een oplossing aan het andere uiterste is een advies aan iedereen om zelf verstandig te investeren in een toekomst die is weggelegd voor robots. Zorg voor een eigen robot, of als dat niet kan, beleg in robotica. Mijn kanttekening daarbij: als je daar succes in hebt, behoor je tot de nieuwe elite maar los je het probleem niet op voor degenen die niet mee kunnen in dit advies!
Een derde suggestie is de invoering van een basisinkomen voor iedereen die twintig jaar gewerkt heeft.  Dat moet dan gefinancierd worden via een wettelijk robotdividend.
De auteur geeft ook als optie dat dit systeem vrijwillig gekozen kan worden naast het huidige bestaande systeem.
Elders noemt Olli Salvatore nadere voorwaarden om dat basisinkomen te krijgen, zoals minstens tien jaar fulltime in Europa hebben gewerkt, perfect geïntegreerd zijn. Rokers, alcoholisten drugsgebruikers gokverslaafden en mensen met een strafblad komen niet in aanmerking.
Hoe het met degenen die zijn uitgesloten verder moet, wordt niet uitgewerkt.

Kortom, een boek met interessante  gedachten en met aangrijpingspunten voor een stevige discussie.

Nadere informatie over de opvattingen en de ambities van auteur zijn te vinden op de website www.basisbeweging.info (Basisbeweging – Voor het Basisinkomen en Gelijke Rechten voor Mannen en Vrouwen).

Reyer Brons, 17 juli 2018

 

Het basisinkomen als mensenrecht. Slim investeren in de toekomstige roboteconomiie Boek omslag Het basisinkomen als mensenrecht. Slim investeren in de toekomstige roboteconomiie
Olli SAlvatore
non-fictie
Brave New Books
april 2018
Paperback. E-book
107
9789402176049
€ 20, E-book € 8
Reyer Brons

Steeds meer mensen verliezen hun baan door automatisering en robots die hetzelfde werk sneller doen, beter en vooral goedkoper. Binnenkort lijkt geen enkele job nog veilig voor de opmars van robotica. We staan immers aan de vooravond van een nieuwe industriële revolutie die haar climax zal bereiken op het moment dat robots 'zelflerend' worden. Spoedig dreigen zij de mens voorbij te streven, zowel qua intelligentie als handigheid. Wie gaat er dan voor ons inkomen zorgen, als we niet meer voldoen aan de eisen die de arbeidsmarkt aan ons stelt? Paradoxaal genoeg beweren politici dat we langer aan het werk moeten blijven om te kunnen genieten van een pensioen. Hoe valt dit te rijmen?
In dit leerzame essay bepleit de auteur de invoering van het basisinkomen en treedt hij als eerste naar buiten met een plan om dit betaalbaar te maken: Namelijk door het volk te laten delen in de winst die robots genereren. Zijn kernboodschap is dat we robotisering niet moeten zien als een bedreiging maar juist als een kans om vervroegd te stoppen met werken. In 2014 debuteerde hij met 'De Redding van Europa', een boek over geopolitiek. In de media is hij gekend van optredens bij Café Weltschmerz.