Het Basisinkomen – Arbeidsplicht wordt arbeidsverleiding

Het huidige systeem van arbeidsplicht is zinloze ouderwetse dwang. Mensen gaan hun energie gebruiken om het systeem te omzeilen of te bevechten. Met een basisinkomen zonder verplichting word deze energie ten gunste
omgebogen. Het Basisinkomen is pas echt sociaal-liberaal.

Kenmerken en voordelen van het basisinkomen zijn:

 • De weg naar een beter inkomen ligt open en wordt niet bemoeilijk.
  Er zijn talloze werkzaamheden die niet genoeg opbrengen voor een minimumlevensonderhoud door het hoge maatschappelijk prijspeil in Nederland.
 • De overheid heeft er baat bij om de inflatie laag te houden, omdat bij stijgende inflatie het basisinkomen omhoog moet.
 • Voor werkgevers vervalt het gedeelte van 0 tot aan het basisinkomen in het uitbetaalde loon, waardoor het voor een bedrijf  goedkoper en simpeler wordt om mensen aan te nemen
 • Samenwonen wordt nu individueel bestraft door de bijv. sociale dienst, waardoor mensen apart gaan wonen. Met een individueel basisinkomen gaan mensen weer meer samenwonen, waardoor de kosten voor huursubsidie omlaag gaan en er huurwoningen vrij komen.
 • Economische chantage van bedrijven, die met vertrek naar het buitenland dreigen, heeft minder effect.Hierdoor worden bedrijven sociaal-economisch ‘ontwapend’.
 • Het basisinkomen is een voorspelbaar bedrag.
 • Alimentatieproblemen verdwijnen.
 • Loonverzekeringen kunnen goedkoper worden, want die hoeven alleen een deel van het inkomen boven het basisinkomen te dekken.
 • Werkdruk wordt door meer mensen gedeeld, omdat het aantal part-timers flink toeneemt. De medische voordelen zijn ruim aanwezig.Bijkomend voordeel is dat meer mensen betrokken raken en blijven bijde samenleving
 • Nu kost de sociale zekerheid voor 18 jaar en ouder meen 160 miljard euro per jaar. Dat is voor ongeveer 10 miljoen mensen.Als je uitgaat van een basisinkomen van 1200 euro per maand dan kost dat 1200 x 12 x 10 miljoen = 144 miljard euro per jaar.Dat is 16 miljard euro per jaar goedkoper. (in 2005 red.)
 • Het basisinkomen geeft financiele zekerheid en een temoetkoming voor het hogere prijspeil in Nederland ten opzichte van andere europese landen.
 • Alternatief voor de wachtgeldregeling voor politici
 • Op europees nivo kan het basisinkomen een alternatief bieden als harmonisatie bijv. de franse landbouwsubsidies en prijspeilcompensatie door het wegvallen van de nationale munten.
 • Het primaire motief en een gedeelte van het secondaire motief voor criminaliteit wordt weggenomen. (primair = niet kunnen voorzien in het sociaal minimum, secondair = alleen hebzucht)