Het basisinkomen is dus een heel goed plan!

normal_scholieren_punt_comRuben, een 17 jarige havist, schreef het onderstaande voor een spreekbeurt:

Het basisinkomen is een onderwerp wat redelijk vaak in discussie word genomen. Ik wil het met jullie hebben over het Basisinkomen hebben en waarom ik vind dat het basisinkomen in gevoerd moet worden. Ik wil het eerst hebben over wat het basisinkomen eigenlijk is. Daarna vertel ik jullie waarom ik vind dat het basisinkomen ingevoerd moet worden en als laatste waarom mensen niet voor een basisinkomen kan kiezen.

Wat is een basisinkomen?

Iedereen die economie heeft weet hoe het uitkeringsstelsel in elkaar zit.

Wanneer iemand werkloos is krijg je een WW uitkering. Een WW uitkering bedraagt de eerste 2 maand van je werkloosheid 75% van je laatst verdiende loon en na die 2 maand nog 70%. Je hebt recht op deze uitkering wanneer je van de afgelopen 36 weken er minstens 26 weken hebt gewerkt. Ook moet je werkloosheid niet jou te verwijten zijn. Dus wanneer je zelf ontslag neemt heb je geen recht op een WW. Ook moet je natuurlijk een Nederlander zijn met een Nederlands paspoort en er zijn nog een aantal andere zaken waaraan je moet voldoen om een WW uitkering te krijgen.

Wanneer je langer werkloos bent kom je in de bijstand en heb je recht op een bijstandsuitkering en wanneer je de 67 hebt bereikt krijg je een AOW en een aanvullend pensioen. Verder zijn er ook nog wat andere specifieke uitkeringen zoals de kinderbijslag, PGB enzovoort.

Om deze uitkeringen te regelen moet je allerlei formulieren invullen. Deze worden dan door ambtenaren gecontroleerd en daarna wordt gekeken of de nood wel zo hoog is om een uitkering te krijgen. Dit geld alleen voor de werkloosheidsuitkeringen natuurlijk. Helaas is dit wel nodig want mensen hebben simpelweg gewoon geld nodig om rond te komen.

Wat houdt nu precies het basisinkomen dan in? Het basisinkomen is een nieuw stelsel dat al deze vorig genoemde uitkeringen vervangt. Het basisinkomen is een minimum inkomen ongeacht of iemand werkt of thuis zit. Dit zou een oplossing kunnen zijn voor ontzettend veel narigheid.

Bij een basisinkomen krijgt iedereen boven de 18 een standaardinkomen. Dit houdt in dat iedereen boven de 18 maandelijks een bedrag op zijn rekening krijgt gestort. Dit bedrag is gebaseerd op de minimale levensbehoeften in Nederland. Dit kan dus 30 of 50 procent zijn van het bestaansminimum. Dit bedrag wordt op een aparte rekening gestort en is ook alleen uit te geven in Nederland. Er staat dus geen prestatie tegenover het basisinkomen. Alleen mensen die totaal niet in staat zijn om te werken zoals invaliden en bejaarden zullen een aanvulling krijgen op het basisinkomen.

Waarom zou een basisinkomen ingevoerd moeten worden?

Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat mensen te lui zijn om te werken en daarom ervoor kiezen om thuis te gaan zitten met een uitkering. Deze mensen kiezen ervoor om een uitkering te nemen in plaats van een slecht betaalde baan. Hierbij gaat de ene optie ten koste van de andere want met een baan vervalt je uitkering. Hiervoor zou een basisinkomen de ideale optie zijn. Hierdoor hoef je namelijk niet meer tussen deze twee opties te kiezen maar kan het allebei. Dit zal veel mensen motiveren om een baan te zoeken om beide inkomens binnen te slepen.

Een andere groep mensen zijn de mensen die nu een slechtverdienende en vervelende baan hebben. Een extra inkomen zal deze mensen motiveren om een andere baan te zoeken. Tegenwoordig is een nieuwe baan zoeken stressvol en niet zonder risico’s omdat veel mensen niet zeker zijn dat het gaat lukken. Het basisinkomen zou dit ook oplossen omdat mensen altijd weer iets hebben om op terug te vallen en hierdoor durven mensen weer risico’s te nemen.

Een basisbeurs geeft mensen ook bestaanszekerheid. Het garandeert iedereen een minimuminkomen zodat iedereen nodig heeft om te leven.

In Nederland kennen we een sollicitatieplicht om je uitkering te behouden. Het gebeurt dat mensen dan worden aangenomen en dat deze mensen vervolgens werk doen wat ze helemaal niet leuk vinden. Dit kan omdat het niet past bij hun ideeën, creativiteit of motivatie. Hierdoor doen ze het werk slechter. En benutten ze niet maximaal hun capaciteiten. Door het basisinkomen kunnen werklozen werk kiezen wat echt bij hun past en daardoor zijn ze positiever ingesteld en hebben meer plezier op het werk waardoor ze ook een betere prestatie leveren.

De volgende 4 argumenten zorgen voor een verbetering van de werk en inkomen, een verlaging van de werkloosheid en vermindering van de werkdruk.

Een ander argument voor is de armoedeval. Dit betekend dat wanneer iemand gaat werken, er allerlei kosten bijkomen zoals de kinderopvang en de reiskosten. Hierdoor gaan vooral mensen die aan de onderkant van de arbeidsmarkt staan er financieel weinig op vooruit wanneer ze gaan werken. In een stelsel met een basisinkomen wordt het wel weer aantrekkelijk om te gaan werken.

Ook maakt het deeltijdbanen veel aantrekkelijker. Elk uur werken levert namelijk een hoger inkomen op die we naast onze basisinkomen krijgen.

Ook maakt het basisinkomen een eind aan de tegenstelling dat er ontzettend veel werklozen zijn die ontzettend graag willen werken terwijl er werkenden zijn die graag een tandje terug willen doen. Want een basisinkomen maakt het makkelijker om voor voltijd werkenden weer in deeltijd te gaan werken waardoor er weer banen vrijkomen voor werklozen.

Ook maakt het basisinkomen het makkelijker om een eigen onderneming te starten. Startende ondernemers hoeven zich namelijk niet druk te maken over kosten van het levensonderhoud.

Ook zorgt de basisbeurs ervoor dat onbetaald werk toch wordt beloond. Tegenwoordig zijn er ontzettend veel mensen die onbetaald werk doen. Ik noem bijvoorbeeld kinderen opvoeden, huishouden, zorgen voor de zieken en maatschappelijk werk. Het basisinkomen kan voor hen gezien worden als een blijk van waardering voor hun werk. Zo wordt er ook gezorgd voor de mensen met een onbetaalde baan die toch een waardevolle bijdrage aan de samenleving leveren.

Mensen voelen zich vaak nutteloos wanneer ze geen werk hebben. Dit komt doordat meestal alleen betaald werk maatschappelijke erkenning krijgen. Mensen die ander werk hebben worden vaak uitkeringsvreters en “mensen die leven op de kosten van de samenleving” genoemd. Het basisinkomen zorgt ervoor dat mensen op een zinvolle manier kunnen deelnemen aan de participatiesamenleving mee kunnen doen. We kunnen zorgen voor onze ouderen, daarnaast een deeltijd baan hebben en tegelijkertijd wel kunnen rond komen.

Werkgevers hebben lagere loonkosten, omdat het deel dat wordt vervuld door het basisinkomen niet door hen hoeft te worden betaald”.17 Indien bijvoorbeeld een werknemer een baan heeft met een bijbehorend salaris van 1500 euro per maand en daarnaast een obi ter hoogte van 1000 euro ontvangt, dan hoeft de werkgever slechts 500 euro loon te betalen. Zo zou niet commerciële arbeid -de zorg, het onderwijs en de cultuur- beter betaalbaar kunnen worden.

Er zijn aldus veel sociale en economische redenen om het obi in te voeren. Bovengenoemde argumenten zijn niet uitputtend. Er zijn ook tegenstanders van het obi; een aantal van hun argumenten komen in paragraaf 2.4 aan de orde.

Het basisinkomen is ook inkomens nivellerend omdat de arme mensen relatief gezien weer meer gaan verdienen.

Ook zorgt het basisinkomen ervoor dat mensen thuis afhankelijk zijn van een kostwinner. Mensen krijgen hun eigen inkomen en dit kan zeker bij een echtscheiding een hoop gedoe voorkomen.

Ik heb nu een paar argumenten tegen een basisinkomen.

Er wordt over veel dingen gezegd dat het veel en veel te duur is. Ook over het basisinkomen wordt dit gezegd. Dit is niet waar. Er zal over alle basisinkomens belasting worden betaald want het geld mag alleen in Nederland worden uitgegeven. Zo voorkomen we een importlek. De kosten van een basisinkomen worden gerekend op 180 miljard euro. Tegenwoordig zijn we ook 180 miljard euro kwijt aan de ‘sociale bescherming’. Maar hier zitten ook de kosten voor ziekten en zorg bij in. De vraag is dan: Waar halen we de benodigde miljarden dan vandaan?

Zoals ik al zei wordt door de invoering van het basisinkomen een aantal uitkeringen niet meer nodig. Ik noem nogmaals de bijstand en de uitkeringen. Dit bedrag is samen 73,2 miljard euro. Dit is nog lang niet genoeg voor die 180 miljard. Het grootste deel van de financiering is denk ik te vinden in het inkomen van de 8,2 miljoen Nederlanders die werken. Dan zijn we bijna rond toch? We zitten nu op 173,2 miljard euro. De overige 8 miljard is precies 3% van de overheidsbegroting. Bovendien is het altijd wel mogelijk om nog ergens reserves vandaan te halen door bijvoorbeeld te bezuinigen op iets anders.

De tweede manier om het basisinkomen te kunnen financieren is door de BTW te verhogen zonder dat de prijzen omhoog gaan. Onderzoekers hebben onderzocht dat wanneer bijvoorbeeld Duitsland zijn BTW verhoogt met 2% er 75 euro per persoon aan basisbeurs vrijkomt. Wat veel mensen dus zien als de ideale financiering van het basisinkomen is een combinatie van deze twee manieren.

Als laatste argument heb ik dat veel mensen vermoeden dat studenten niet meer voor een hoge opleiding zullen gaan omdat ze toch wel betaald worden. Dit zie je ook gebeuren bij het communisme. Ik ben van het tegendeel overtuigd omdat het basisinkomen lang niet genoeg zal zijn voor een luxe leven. Hier zal toch echt voor gewerkt moeten worden. Ik denk juist dat het veel 18 jarige studenten aanspoort om een duurdere en langere opleiding te kiezen in plaats van een goedkope opleiding om zo veel mogelijk afbetaling van je studie te voorkomen. Mensen kiezen dus eerder voor een universitaire opleiding.

Ik vind dus dat het basisinkomen moet ingevoerd worden. Het biedt goede economische kansen en verminderd de werkloosheid. Daarnaast geeft het mensen een bestaanszekerheid en stimuleert het vrijwilligerswerk en beloond het onbetaald werk.

Het basisinkomen is dus een heel goed plan.

 

Auteur: Ruben Danhof,  5 Havo,  17 februari 2014

Bron:  http://www.scholieren.com/spreekbeurt/80956