Het basisinkomen is in Duitsland al bijna ingevoerd

Het basisinkomen is in Duitsland al bijna ingevoerd (de Piraten hebben immers enorm gewonnen in Berlijn). Het voorstel van Götz Werner is, zoals jullie uit de film weten, dat de belasting in geval van een basisinkomen uit de BTW moet komen. Dat betekent dat alleen belasting betaald wordt over spullen die in het binnenland ook worden geconsumeerd.
Verder betekent dat een enorm concurrentie voordeel ten opzichte van het buitenland, want in de prijzen van hun producten zijn alle mogelijke belastingen begrepen (vercalculeerd). Dat betekent verder dat (dus) in heel Europa het OBI zal worden ingevoerd. Dat betekent verder dat de Polen en de Roemenen weliswaar een lager OBI krijgen in hun land maar dat zij wel in staat zijn om in hun land hun rijkdom op te bouwen. Zij hoeven niet meer naar Nederland te komen om hun huis in Polen te kunnen bouwen (immers of je nou je levensonderhoud in Polen of in Nederland krijgt, dat maakt niet uit, het is immers niet meer dan dat en je betaalt automatisch via je consumptie de belasting).

Het lijkt me trouwens logisch dat binnen de EU dan vrije migratie van mensen die willen werken zal zijn. Met het OBI, zou je dan een woonplaats moeten kiezen voor bv. 1,3 of 5 jaar en dan daar ook moeten wonen; enfin hoe je dat regelt is niet zo belangrijk want de concurrentie op de arbeidsmarkt is dan “zuiver” nl. gezuiverd van welvaartseffecten. Je krijgt dan regelingen die lijken op de ziektekostenverzekering nu, maar alles bij elkaar genomen maakt het, in financieel opzicht, niet zoveel uit, noch voor de staat noch voor de mensen waar ze wonen, dat is nou net de bedoeling…….en de logica van het systeem OBI !!!!
Leon Segers