Het basisinkomen kan kostenneutraal worden ingevoerd

Basisinkomen gecombineerd met een Heffing Toegevoegde Waarde (HTW – v/h Prohef) zorgt tegelijk voor reductie van loonkosten voor werkgevers. Dit in tegenstelling tot de bewering van  meneer de professor die niet (lang) genoeg heeft nagedacht[1]. Ik verwijs eenvoudigerwijs naar de site van “economie op mensenmaat” waarin de conclusie luidt : “Het basisinkomen kan in combinatie met HTW dus kostenneutraal worden ingevoerd”. De bijbehorende berekening volgt hier:

 

Dat maakt het basisinkomen betaalbaar en op termijn zelfs winstgevend voor de over-heid. (Zie tabel, peiljaar 2013/2014). Macro economisch kostenoverzicht basisinkomen (in miljarden) 
Individueel basisinkomen voor 18+, totaal 15,1 mln. inwoners€160,0 
inverdien effecten 
afschaffen AOW€ 33,0
afschaffen WWB€ 5,5
WWB re-integratie vervalt€ 3,0
ambtelijke overhead WWB€ 0,5
basisinkomen deel van WW, WAO etc. ca. 1,1 mln. gerechtigden€ 12,0
kinderopvangvergoeding vervalt
BI experimenten tonen dat ouders zelf meer tijd aan kinderen geven
€ 2,5 
subtotaal besparingen € 56,5 
BI is lastenverlichting werkgevers, die als HTW wordt terugbetaald.
6,9 mln. arbeidsjaren x BI = 82,8 miljard. Terug te betalen via HTW*)
€ 82,8
netto kosten bij aanvang €20,7 

*) HTW-berekening
BNP is ca. 600 miljard. Kostenneutrale invoering vergt voor 82,8 miljard gemiddeld 14% HTW.

Productie toename
Het verleggen van loonkosten naar HTW levert alleen al een potentiële welvaartverbete-ring van 10% binnen enkele jaren (CREED onderzoek Prohef).
Dat is een BNP toename van 60 miljard. Daar houdt de overheid met alle bestaande hef-fingen normaal gesproken al 25 miljard aan over.
Invoering basisinkomen bevordert (zelf)werkzaamheid, maar ook deels terugtrekken uit banen. We veronderstellen dat deze effecten in evenwicht zijn.

Opmerkingen:

  • HTW verlegt de loonheffing in het productieproces van input naar output (omzet afhankelijk), dat vermindert het ondernemersrisico en vergt minder voorfinanciering; dit alleen al levert een (ba-nen)groei van ca. 10% in enkele jaren
  • HTW wordt afgerekend samen met de BTW op basis van dezelfde heffingsgrondslag en vergt dus geen nieuwe boekhouding
  • verschil tussen HTW en BTW: bij inkoop betaalde BTW is aftrekbaar, BTW schuift a.h.w. door naar de consument en is daarom een ‘consumentenbelasting’; betaalde HTW is niet aftrekbaar en schuift niet door, het is daarom een producentenbelasting (producenten krijgen daarvoor korting op loonkosten)
  • HTW belast daardoor ook het zogenoemde intermediaire verbruik
  • stimuleren duurzaamheid is eenvoudig in te bouwen door korting op HTW (= lastenverlichting) naar rato van duurzame inkoop en productie, aan te tonen met door overheid erkende certificaten
  • het lastenniveau blijft hetzelfde of wordt lager, dus geen concurrentie verstoringen t.o.v. buitenland
  • HTW kan onafhankelijk van het buitenland worden ingevoerd, zelfs naast bestaand systeem (regio-naal of op basis van vrijwilligheid)

Stichting Prohef, R’dam, april 2015

Prohef steunt het basisinkomen als dit ook leidt tot verlaging van de loonkosten voor de werkgever. Dat schept extra banen voor mensen die tegen hun wil werkloos zijn.

Een combinatie van basisinkomen met HTW maakt dat mogelijk. De loonkosten voor de werkgever gaan omlaag met het bedrag van het basisinkomen (stel €1000,- per maand). De werkgever betaalt dit terug in de vorm van heffing over toegevoegde waarde (HTW). Deze verlegging van loonkosten van ‘input’ naar ‘output’ van het productieproces, levert een (banen)groei op van 10% in enkele jaren.

Het laat zich uitrekenen dat de invoering van een basisinkomen de overheid ca. 20 miljard kost. Maar door de extra groei van 10% verdient de overheid dat ruim terug.
http://www.economieopmensenmaat.nl

Noten: