Het basisinkomen. Sluitstuk van de verzorgingsstaat?

sluitstuk-pelsBij het surfen naar zaken via het trefwoord “basisinkomen” kom je ook boeken tegen, maar meestal zijn ze niet meer te krijgen. Alleen soms tweedehands. Hier zo’n boek, het laatste exemplaar heb ik net bij bol.com weggehaald.

Dick Pels (red., met Robert J. van der Veen) Het basisinkomen. Sluitstuk van de verzorgingsstaat?
Amsterdam: Van Gennep, 1995.
Dick Pels (Amsterdam, 26 februari 1948) studeerde vertaalkunde en sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, en was vervolgens werkzaam als universitair (hoofd)docent maatschappijtheorie en sociale filosofie aan de universiteiten van Amsterdam en Groningen. Hij promoveerde in 1986 op een proefschrift over de politieke geschiedenis van de begrippen ‘macht’ en ‘eigendom’. Hij was gastonderzoeker en visiting professor aan verschillende buitenlandse universiteiten, waaronder Harvard University en de University of Cape Town. Na een bijzonder hoogleraarschap in de sociale kennistheorie aan de universiteit van Groningen werd hij in 1998 gewoon hoogleraar in de sociologie en de cultural studies aan Brunel University in Londen. In 2002 keerde hij terug naar Nederland en verliet hij de universiteit om voor zichzelf te beginnen als freelance publicist. Hij schrijft opinieartikelen en essays voor dag- en weekbladen, en levert regelmatig politiek commentaar op radio en tv. In 2004 richtte hij samen met anderen de linksliberale denktank Waterland op (www.waterlandstichting.nl), waarvan hij sinds 2006 voorzitter is. Vanaf 1 januari 2010 is hij directeur van het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks. Klik hier voor een uitgebreider CV. Hij schrijft regelmatig een weblog op Waterlog (www.waterlog.nu).http://www.dickpels.nl/

 

Robert Jan van der Veen (1943) is een Nederlands politiek theoreticus.
Hij is op dit moment universitair docent politicologie bij de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor heeft hij bij het Netherlands Institute for Advanced Study in Humanities and Sciences gewerkt (tussen 1977 en 1978), bij de universiteit Groningen, waar hij 1991 promoveerde, bij het departement economie van de Erasmus Universiteit Rotterdam en bij de Universiteit van Warwick.
Van der Veen heeft een achtergrond in Marxistische politieke theorie en politieke economie. Als zodanig heeft hij in de jaren ’80 zich bezig gehouden met het analytisch marxisme. Hij heeft zich in de laatste periode gespecialiseerd in de relatie tussen rationeel gedrag en milieubeleid en het basisinkomen.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_Jan_van_der_Veen