Het ecovaproject pleit voor een universele sociale zekerheid en een onvoorwaardelijk basisinkomen

Het basisinkomen als erkenning van de menselijke waardigheid.

Klik je Universeel basisinkomen aan op google, dan krijg je 1370 resultaten in het Nederlands, voor Allocation universelle in het Frans zijn dat er 63.600, het Duitse Grundeinkommen levert dan weer 725.000 resultaten op en het Engelse Basic Income biedt er 4.730.000 aan. Dat was in oktober vorig jaar. Vandaag anno 2011 zijn er weer tal van sites bijgekomen. Met ‘dank’ aan de crisis….want we beginnen na te denken, samen met de Indignado’s, Wall Street bezetters en ja zelfs topeconomen.

Deze sites behoren toe aan bekende en minder bekende netwerken, aan leerstoelen van grote universiteiten en ze worden bijgehouden door academici, politici, denkers, filosofen, andersglobalisten, op facebook en twitter, via blogs en fora, door utopisten, dromers, economen, gewone mensen… ook wij dus: u en ik. Heel wat mensen die zich van dichtbij of van veraf interesseren voor het onvoorwaardelijk basisinkomen.

Er is dus al zoveel te lezen over het universeel onvoorwaardelijk basisinkomen, waarom dan nog meer ?

… om er eindelijk misschien iets van te begrijpen….?

Hier willen we ons dus vooral de vragen stellen die we ons allemaal wel eens stellen, maar niet luidop durven formuleren. Want als je tegenwoordig over het onvoorwaardelijk basisinkomen spreekt, word je eerst meewarig bekeken en word je ook meteen verkast naar de groep niet-werkwillige dromers die ergens in de hippy-jaren bleven hangen en samenhokken in commune’s terwijl ze rondlopen in open sandalen met geitewollensokken.

Een vraag die we ook zelden luidop durven formuleren: waarom werken we?

Werken en een onvoorwaardelijk basisinkomen gaan namelijk hand in hand, of u het nu gelooft of niet.

Dus om te beginnen: waarom werken we?

Lees dat verder in het artikel op de website van ECOVA

Bron: http://www.ecovaproject.org/basisinkomen-menselijke-waardigheid.htm