Het “Equal Money System” geeft een onvoorwaardelijk basisinkomen

De wereld zit niet stil. Aan alle kanten rijzen ideeën om een einde te maken aan de huidige manier van samenleven. De website over het “Gelijke Geld Systeem” –  “Equal Money System” – Geeft in de engelse taal een heleboel informatie over hoe de maatschappij is en kan worden ingericht om mensen meer in hun waarde te laten en de mensheid op gelijke voet samen te laten leven, waar geen ene groep macht heeft over de andere groep. Het liefst zou deze gelijkgeldgroep de implementatie van een microchip in het menselijk lichaam zo snel mogelijk zien doorgevoerd.
De Vereniging Basisinkomen neemt hierover geen standpunt maar verstrekt informatie in de breedste zin van het woord.

Waarom een Equal Money System?

“Wij vinden dat het meeste van het lijden op aarde momenteel wordt veroorzaakt doordat de ene groep mensen de overige groep mensen de toegang tot de rijkdommen van de aarde ontzegt. Dit is waarschijnlijk al sinds het begin van de mensheid zo. Hoewel door de eeuwen heen met het systeem waarin wij bestaan zich telkens weer meedogenlozer voordoet. De ongelijkheid en de absolute minachting voor het leven zoals we op dit moment als mensheid meemaken  brengt ons nu op een kruispunt: zullen we stoppen en elkaar gaan erkennen als gelijken of zullen we de cirkel rondgaan en een einde maken aan de menselijk reis?

Wat wij voorstellen is om een platform te hebben dat zal zorgen dat mensen eens een pauze te nemen om bij te komen van de gekte. Dit kan gedaan worden door middel van de oprichting van een gelijk geld-systeem,”Equal Money System” waarbij elke mens op aarde recht heeft op een gelijk onvoorwaardelijke inkomen – vanaf de geboorte tot de dood. Het gelijk “Equal Money System” zal gericht zijn op het wegnemen van angst en de factor overleven in de formule van  het ‘leven’. Dit zal een niveau van gelijkheid geven, waarin we kunnen beginnen om te leren wat het betekent om samen te leven en hoe we elkaar moeten vertrouwen.

Simplistisch, geld is het instrument van het huidige systeem om de controle over de mensheid te houden.

Wij zeggen dat geld op een goede manier kan worden gebruikt – wanneer we begrijpen hoe het werkt en daarna de regels veranderen.Dan kunnen we komen tot een nieuwe overeenkomst over hoe we willen leven, waar iedereen als gelijke wordt gezien.”

Lees verder in het engels bij:

Bron: http://equalmoney.org
Vertaling: webmaster basisinkomen.nl