Het Mincome project in Manitoba, Winnipeg en Dauphin

Overal zien we experimenten en pilots in de richting van basisinkomen en zaken die je kunt zien als aanzet tot basisinkomen.
Deze keer aandacht voor een oud en enige tijd vergeten project in Canada (Mincome) uit de zeventiger jaren van de vorige eeuw.Zie hier het gehele overzicht van experimenten etc. en  hier de reeds verschenen publicaties.

Land, stad en streek
Canada, 1974 – 1979. In de provincie Manitoba en de stad Winnipeg. In Dauphin 13.000 inwoners , pilot vanaf 1973.

De initiatiefnemers en hun doelstelling?
Het project is gestart door de provinciale en de federale overheid. Eén van de doelen was om te onderzoeken hoe een gegarandeerd inkomen de deelname aan de arbeidsmarkt beïnvloedt.

Doelgroep en de omvang van die doelgroep?
In Dauphin ging het om 1.000 gezinnen.

Periode en looptijd
Het project startte in 1974 met een pilot (Dauphin) in 1973.
Het is gestopt (zonder evaluatie) in 1979.

De hoogte van de uitkering, condities voor verstrekking?
Variërend van $ 3.800 tot $ 5.480 per jaar (zie schema hieronder).

Hoe wordt het gefinancierd?
Kosten voor de overheid $ 17 miljoen (1/4 provincie, rest federaal).

Is er een onderzoek gekoppeld en wat is de methode?
Er was een complexe onderzoeksopzet. De deelnemers uit Manitoba en Winnipeg zijn random toegewezen aan een van de zeven experimentele groepen of de achtste controlegroep.
In Dauphin kon iedereen meedoen aan Plan 4, d.w.z. dat er 50% belasting betaald moest worden voor elke dollar die met werken bijverdiend werd.

Wat zijn de uitkomsten van de evaluatie?
Het experiment is abrupt gestopt en na afloop niet geëvalueerd, maar de data bleven beschikbaar. Later zijn er zeer veel studies uitgevoerd (met Evelyn Forget als eerste) en wetenschappelijke artikelen gepubliceerd.

Belangrijke conclusies:

Arbeidsmarkt
:

  • Het aantal gewerkte uren nam af met 1% (mannen), 3% (vrouwen) en 5% (ongetrouwde vrouwen). Deze lage percentages zijn mogelijk ook veroorzaakt door de tijdelijkheid van het experiment.
  • In een andere studie (waarin met deels hypothetische resultaten gewerkt werd) bleek dat vooral jonge moeders en teenagers substantieel minder gingen werken. De teenagers voelden minder druk om financieel bij te springen en gingen daarentegen hun opleiding afmaken.
  • Personen die werkten voelden meer vrijheid om te kiezen wat voor soort werk ze wilden doen.

Gezondheid:

  • Er was een daling in ziekenhuisbezoek van ruim 8%. Er is ook een daling geconstateerd in mentale en psychiatrische problemen.


En verder…

  • Dalend geboortecijfer, schoolprestaties beter, minder huiselijk geweld

 

Zie o.a. het interview met onderzoekster Evelyn Forget: Een manier om gezond te worden: experimenten met het basisinkomen in Canada.

Wat is er verder van belang?

  • Het Mincome project nam een belangrijke plaats in de eerste publicatie van Rutger Bregman over basisinkomen (2013) en in zijn TED-talk (2017),
  • Een bestuur met een andere politieke kleur heeft het experiment beëindigd en zelfs geen geld meer beschikbaar gesteld voor de evaluatie. Dat is een groot risico bij dit type experimenten.

 

Bronnen:

 

Naar een tekst van Rob van Roon, november 2018.
Laatste bewerking maart 2019
Correcties en aanvullingen welkom via ons contactformulier