Het Mondiaal Basisinkomen als Oplossing voor de Milieuproblematiek en de Extreme Armoede

Het Mondiaal Basisinkomen als Oplossing voor de Milieuproblematiek en de Extreme Armoede:
Een Ethische Argumentatie
Scriptie tot het behalen van de graad Master in de Wijsbegeerte

De huidige globalisering is erg slecht, de huidige globalisering is geen echte. Het is een van de geïntegreerden, van de sterksten. Het is de integratie van het globale economisch-politieke. Het is de globalisering van de nieuwe techno-economisch-wetenschappelijke globale oligarchie. Globalisering betekent uitsluiting van Afrika, globalisering betekent uitsluiting van miljarden mensen die geen toegang hebben tot water, opvoeding, enz. […] Het is absoluut noodzakelijk dat we globalisering her-denken, en we zouden er goed aan doen de globalisering zoals we die vandaag de dag kennen overboord te gooien. Met deze globalisering kunnen we niet leven.

Ik hoop met deze scriptie een bijdrage te leveren tot het her-denken van de globalisering. Ik zal trachten, in het eerste deel, een model te presenteren dat erin kan slagen om een meer geïntegreerde visie op de globalisering te geven. Een waaraan wel iedereen kan participeren. Een model dat erin zou kunnen slagen om de extreme armoede te verminderen en eventueel uit te roeien. De cijfers zijn bekend maar blijven schokkend: 1,3 miljard mensen leven met minder dan $1 per dag; 1,02 miljard mensen hebben elke dag honger en 840 miljoen mensen zijn ondervoed; meer dan 1 miljard mensen beschikken niet over gezond drinkwater en 3,4 miljoen mensen, vooral kinderen, sterven jaarlijks ten gevolge hiervan. Het systeem zal trachten een meer egalitaire verdeling te verwezenlijken van de natuurlijke hulpbronnen die de aarde te bieden heeft.

Het model zal tevens trachten ervoor te zorgen dat deze hulpbronnen en de rest van de natuur te behoeden voor de ondergang. De gemiddelde temperatuur op aarde is in de 20ste eeuw gestegen met 0,6%; de dikte van de ijskappen is gedaald met 40% (van 3,1m. tot 1,8m.) in 50 jaar; en de uitstoot van CO2 blijft wereldwijd stijgen (van 21,9 miljard ton in 1990 naar 28,7 ton in 2006). Alle andere vormen van milieuverontreiniging niet te na gesproken. Het ontwerp zal hier trachten een rem te zetten op het ongebreidelde vervuilen en opgebruiken van de natuurlijke rijkdommen.

In het tweede deel van de scriptie zal ik trachten een argumentatie te ontwikkelen voor het model op basis van enkele andere systemen. We zullen het systeem vergelijken met andere vormen van basisinkomen en kijken of de argumenten die daarvoor gelden ook van toepassing kunnen zijn op ons model. We zullen het ontwerp bekijken in haar relatie tot enkele theorieën van sociale rechtvaardigheid. Als laatste zullen we trachten een argumentatie te ontwikkelen gesteund op enkele theorieën van milieuduurzaamheid.

Lees de hele scriptie in pdf: RUG01-001414510_2010_0001_AC

Bron: http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/414/510/RUG01-001414510_2010_0001_AC.pdf