Het ongelijk van Marx over het basisinkomen

Marx presenteerde een studie waaruit zou blijken dat de armoede toe neent door invoering van basisinkomen. Hij kan helaas niet rekenen en de goede getallen niet bij elkaar vinden. Hij heeft geen gelijk!
Wat als … er in Nederland een basisinkomen komt? De ongelijkheid zou verkleinen, maar de armoede en de belastingen zouden flink stijgen.

Antwerpse wetenschappers waaronder Ive Marx hebben Nederland onderzocht. Een basisinkomen van € 702  ( en verhoging van de kinderbijslag van € 100 naar € 165. Ondergetekende ging naar de wetenschappelijke discussie bijeenkomst in Utrecht op 13 juni. Wat bleek Marx kan niet rekenen, hij kan zelfs de relevante getallen niet bij elkaar zoeken.

Als je een basisinkomen invoert, dan krijgt iedereen dat basisinkomen. Ook degenen die nu betaald werk hebben. Het is niet de bedoeling dat die werkenden er opeens een heel basisinkomen extra bij krijgen. Het is alle benaderingen gebruikelijk om de aftrekposten in de inkomensbelasting voor werkenden geheel of grotendeels af te schaffen. Marx heeft deze belastingvoordelen voor werkenden slechts heel bescheiden verminderd met 11 miljard… Toen kwam hij 32 miljard tekort dat hij heeft opgelost door het basisinkomen zelf te belasten (sic) en de inkomensbelasting fors te verhogen.

Marx had alle belastingvoordelen van werkenden moeten afschaffen. Dat had € 46 miljard opgeleverd. 35 miljard euro meer.
Ook was het eerlijk geweest om de hypotheekrente aftrek helemaal te schrappen. Immers de bovenkant  van Nederland heeft helemaal geen heffingskorting of arbeidskorting. Maar die bovenkant krijgt ook dat basisinkomen. Dan is het wel zo eerlijk om hun hypotheekrente aftrek – wat deze groep extra veel voordeel oplevert – ook af te schaffen. Dat levert  € 14 miljard  op.
Kortom Marx heeft geen gelijk.

Een fatsoenlijk basisinkomen schaft de armoede af. Als de politieke wil er is dan is het ook te betalen. Kijk op de Rekentool van de Vereniging.

Alexander de Roo, Voorzitter VBi
14 juni 2018

.

Op de studie van Marx is op 13 juni stevige kritiek geleverd door Rutger Bregman, zie Basisinkomen vergroot de armoede? Onzin.
De tekst van de Antwerpse studie is nog niet beschikbaar, de presentatie was gebaseerd op eerste tussenresultaten.
De hoofdopzet van de studie lijkt enigszins vergelijkbaar met een eerdere rapportage van de OECD, zie op deze website OECD creëert verwarring over Basisinkomen en via De Correspondent een commentaar van Rutger Bregman Luie journalistiek van Elsevier en het Financieele Dagblad over het basisinkomen.
Zie ook een reactie van Philippe van ParijsHet ene basisinkomen is het andere niet.
En van het Belgische parlementslid Nele Lijnen: Nele Lijnen (Open VLD): ‘Ik pleit samen met mijn partij voor verregaande experimenten naar basisinkomen in eigen land’