Hoe kun je het Onvoorwaardelijke Basisinkomen invoeren?

Leon Segers

De invoering van een (Onvoorwaardelijk Basisinkomen) OBi moet natuurlijk met enige geleidelijkheid gebeuren; immers het vergt een andere ordening van de samenleving waarin niet meer het inkomen belast wordt maar de goederenproductie, anders zou iedereen nl. wat “zwart” bijklussen bij zijn OBi en klaar is Kees. Het is ook veel efficiënter om de goederenproductie c.q. het goederenverbruik te belasten immers zij is belastend voor het milieu, niet het verdienen van inkomen (wat is overigens inkomen?).

  • De eerste stap moet dan ook zijn, het verleggen van de belasting van het inkomen naar de goederen(productie); dit kan gebeuren door bv. de BTW op inkopen (voor een gedeelte) niet meer aftrekbaar te maken voor bedrijven en daartegenover de loonbelasting af te schaffen.
  • Vervolgens kan bij alle huidige uitkeringen het basisinkomens gedeelte ook de naam “Basisinkomen” krijgen. Dat kan ook gebeuren bij alle overheids- en semi-overheidssalarissen (dus het salaris splitsen in basisinkomen en supplementair inkomen).
  • Vervolgens worden alle inhoudingen, bij de overheid afgeschaft en gebruikt om de lonen in het bedrijfsleven te subsidiëren  met bijdrages ter hoogte van het basisinkomen, terwijl natuurlijk tevens de sociale lasten worden afgeschaft.

Het “omturnen” van de “belastingen” van inkomens naar goederen, is een ingrijpende operatie die op de wijze waarop ik ze weergeef nl. aftrekbaarheid van de BTW voor het bedrijfsleven afschaffen en deze middelen gebruiken om de loonbelasting en de sociale lasten af te schaffen globaal wel ongeveer glad loopt (bij het bedrijfsleven). De subsidiering van de (dan overgebleven netto) loonkosten met het basisinkomen is maar ongeveer voor de helft mogelijk uit de “gespaarde” overheids loonkosten (tekort ±  25 mld.).

Maar de uiteindelijke situatie moet worden : de loonkosten voor bedrijven worden gelijk aan wat nu heet “netto lonen” terwijl er een subsidie wordt verstrekt in mijn voorbeeld van 50% van het basisinkomen voor iedere werknemer (als we rekening houden met het “tekort” van 25 mld.). Als deze werknemer dan zou ontslagen worden moet hij nog aanvullend 50% OBi van de staat krijgen.

Als hij weer gaat werken behoudt hij zijn OBi en betaalt ook geen Inkomenstenbelasting. Hij betaalt alleen op de goederen die hij koopt (de prijzen hiervan worden een stuk hoger maar de lonen worden bevrijdt van de “loonkosten”, zodat alle dienstverlening een stuk goedkoper wordt.

Dit laatste effect acht ik economisch van zeer groot belang omdat dat er toe zal leiden dat weer een stuk van het “chinese” werk terug zal komen, het wordt namelijk veel goedkoper om in hier te produceren. Deze de-globalisatie acht ik wezenlijk, ook voor het voortbestaan van de planeet.

Auteur: Leon Segers 27/6/2012