Hoe maken we Nederland schuldenvrij?

schuldenvrij

schuldenvrij Joop Böhm roept iedereen op om het manifest Schuldvrij! te ondertekenen. Ook reikt hij de overheid een aantal praktische oplossingen aan voor het schuldenprobleem: voer een universeel basisinkomen in, geef AOW’ers compensatie voor de te lage rekenrente en schep de mogelijkheid om de rente op schulden op te voeren als aftrekpost.

“Onderteken het Schuldvrij!-manifest. Vijfhonderdduizend Nederlanders hebben problematische schulden.” Dat staat te lezen in een recent artikel van De Correspondent, geschreven door Jesse Frederik. Hij betoogt terecht dat het geen zin heeft om mensen met uitzichtloze schulden in stress en onzekerheid te laten.
Ondertekenen via https://petities.nl/petitions/manifest-schuldvrij

De huidige maatschappij brengt mensen tot armoede. Mede door maatregelen van de overheid zijn de kosten van levensonderhoud onophoudelijk gestegen. En kijken we naar de gepensioneerden, dan zien we dat hun pensioenen al lang geen gelijke tred meer houden met de prijsontwikkeling. Ook dat kan de overheid worden verweten.

Gelukkig voor het nieuwe kabinet is er een simpele, eerlijke oplossing voor het schuldenprobleem: de invoering van een Universeel Basisinkomen. Met een UBI dat hoog genoeg is voor een onbekommerd bestaan zijn de schulden in vele gevallen probleemloos af te lossen.

Het UBI biedt echter geen oplossing voor de schulden van AOW’ers. Voor die groep ouderen zal het UBI namelijk in de plaats komen van de AOW-uitkering. Daardoor zal het UBI hen veel minder extra inkomsten opleveren. Gepensioneerden dreigen zodoende weer buiten de boot te vallen.

De meest eerlijke oplossing lijkt het om gepensioneerden alsnog de bedragen uit te keren die zij zijn misgelopen als gevolg van de te lage rekenrente. Ze hadden met die gelden anders immers al eerder een deel van hun schulden kunnen aflossen.

Tenslotte is er nog de mogelijkheid om niet alleen hypotheekrente, maar ook andere rente van schulden als aftrekpost te laten aanmerken. Dat geeft ook huurders met problematische schulden wat meer ruimte om hun verplichtingen te kunnen nakomen.

Jesse Frederik heeft gelijk: Het heeft geen zin om mensen met uitzichtloze schulden in stress en onzekerheid te laten voortleven. Bovendien kan op de aangegeven wijze worden voorkomen dat schulden moeten worden kwijtgescholden. En “last but not least” wordt vermeden dat er in de toekomst problematische schulden zullen ontstaan!

Amersfoort, 24 oktober 2017
Joop Böhm.

Afbeelding: Pixabay