Hoe voer je een basisinkomen in?

Hoe voer je een basisinkomen in?

Met elkaar een datum afspreken en gaan. Zo kun je in één klap het basisinkomen invoeren. Dat ‘met elkaar’ is natuurlijk de regering die dan eindelijk de beslissing neemt over de uiteindelijke invoering van een basisinkomen. Een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen vanaf 18-jarige leeftijd. Op die manier begint iedereen met dezelfde rechten en krijgt iedereen eenzelfde start. Er zijn volgens sommigen meerdere mogelijkheden om het basisinkomen in te voeren maar in één keer op 1 januari 2023 is volgens mij de enige juiste.

Wij, het volk of de politiek?

De burgers van Nederland zetten de politiek aan tot invoering van het basisinkomen. Wij bewegen de mensen die in de regering zitten tot uitvoeren. Dat kan gebeuren door je stemgedrag, door een revolutie te ontketenen of door welke andere manier van bewerkstelliging om de leden van het kabinet tot invoering van het basisinkomen te laten komen. De politiek, de regering neemt het besluit. Het verstandige besluit om vanaf 1 januari 2023 iedereen vanaf 18 jaar een basisinkomen te geven. Tegelijkertijd kunnen alle uitkeringen en toeslagen worden afgeschaft. Niet erg ingewikkeld dus.

Andere mogelijkheden
  • Stap voor stap en trapsgewijs
  • Beginnen met één groep en dan verder uitbreiden
  • Bestaande regelingen aanpassen
  • Beginnen van een proef en deze dan later definitief in laten gaan
  • Laat mensen zelf instappen
  • Houdt alles zoals het is en voer daarnaast ook het basisinkomen in
Geen woorden maar daden

Het is nu vijf voor twaalf. Voor veel mensen staat het water aan de lippen en is de nood hoog! Inmiddels wordt er al meer dan 30 jaar gesproken en gediscussieerd over een basisinkomen. Met nog steeds geen positieve uitslag. En dat terwijl het het meest sociale idee is sinds de invoering van geld. Misschien zijn sommige mensen nog steeds bang om iedereen ‘zo maar’ geld te geven. Dat is jammer want er zijn reeds talloze proeven en experimenten genomen waaruit is gebleken dat een basisinkomen alleen maar voordelen heeft. Het is nu de tijd voor daden. Vanaf nu bedenken HOE we het basisinkomen het beste kunnen invoeren. Als je mee wilt doen om de politiek onder druk te zetten kun je onderstaande petitie ondertekenen.

Tekenen voor invoering van het basisinkomen

Allereerst kun je tekenen voor onvoorwaardelijke basisinkomens in de hele EU. Het doel hiervan is om in de hele EU onvoorwaardelijke basisinkomens in te voeren. Het basisinkomen waarborgt het materiële bestaan en de mogelijkheid van eenieder om deel te nemen aan de samenleving als onderdeel van haar economisch beleid. Als ieder individu een basisinkomen ontvangt, heeft hij de rust en de tijd om zichzelf te ontplooien en te ontwikkelen.

Ron Zoetmulder, november 2020