Hoeveel ongelijkheid kan een samenleving hebben – sociale hygiene

84185-hygiene-en-sanitaire-voorzieningen-vanaf-de-18e-eeuwVoorzitter van Vereniging Basisinkomen, Ad Planken, is  naar de WRR lezing in Den Haag geweest over “Hoeveel ongelijkheid kan een samenleving hebben?”[1]. Hij schreef onderstaan verslag:

De presentatie door professor Richard Wilkinson (sociaal epidemioloog) onderstreepte nog eens meervoudig dat inkomensongelijkheid bepalend is voor 0.a. het voorkomen van de volgende zaken: analfabetisme, slechte gezondheid, kortere levensverwachting, kindersterfte voor en onder de minima, moord (Zie over een paar weken het video verslag op de website van de WRR)!

Je zou zeggen een Onvoorwaardelijk Basisinkomen voor iedereen te financieren uit een herschikken van de belastingen, oa. uit een verhoging van de vermogensbelasting. Want uit de presentatie van Bas van Bavel (hoofd van de afdeling economische en sociale geschiedenis aan de UU) bleek dat het verschil in vermogen tot nog toe vrijwel buiten buiten de schijnwerpers is gebleven tegelijkertijd in Nederland (voor zover te achterhalen) hoger is dan in de ons omringende landen. Vandaar.

In het verleden zijn er meer mensen geweest die een koppeling maakten tussen slechte sociale omstandigheden en inkomen. En wat blijkt, er is nog niet veel veranderd in de laatste 100 jaar!

Sociale hygiëneEen sociale taak voor den geneeskundige ( in 1909 )[2]
….. Een verder gaande stap is die naar de sociale hygiëne. Het is verwonderlijk dat de heer Heijermans dit niet met meer helderheid in ’t licht stelt. De sociale hygiëne ziet de maatschappij niet zoozeer als een geheel van individuen, die een gezamentlijk gezondheidsbelang hebben. Zij let bijzonder op het onderscheid tusschen groote groepen in de samenleving, wier levensomstandigheden zoo aanzienlijk verschillen, dat dit zich in hun gezondheidstoestand afspiegelt. En begrijpelijkerwijze interesseert zij zich vooral voor de groep wier levensomstandigheden het ongunstigst zijn, te meer daar in die groep een zoo krachtig verlangen naar verbetering zich ontwikkelt. Dat de sociale geneeskundige zich hiervan ten volle bewust wordt is voor een krachtige vervulling van zijn taak buitengewoon belangrijk.  …..
 Honder jaar geleden was de term sociale hygiëne nog van toepassing op de gezondheidstoestand van de samenleving[3]. De term is inmiddels gedevalueerd tot een andere benaming van het vroegere horecadiploma. [4]

[1] http://www.wrr.nl/actueel/nieuwsbericht/article/wrr-lecture-2013-how-much-inequality-can-societies-sustain-2/
http://nieuws.hum.uu.nl/events/wrr-lezing-over-maatschappelijke-ongelijkheid/

[2] De sociale beteekenis der Beroepsziekten en Bedrijfshygiëne, door L. Heijermans. Uitgave W.L. en J. Brusse te Rotterdam.
Die Aufgaben und Ziele der sozialen Medizin von Ludwig Teleky. Wiener klinischen Wochenschrift. no. 37. 1909.
De medewerking der Geneeskundigen aan het Staatstoezicht op den arbeid, door Prof. H. Burger, in het Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde. Oct. 1909.  http://www.dbnl.org/tekst/_bew001190901_01/_bew001190901_01_0100.php

[3] http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/84185-hygiene-en-sanitaire-voorzieningen-vanaf-de-18e-eeuw.html

[4] http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociale_hygi%C3%ABne