Impressie van de bijeenkomst in Duiven van het CNV over basisinkomen

Twintig deelnemers telde de bijeenkomst van CNV vakmensen over het basisinkomen in Duiven nabij Arnhem.
Precies 10 mannen en 10 vrouwen.
Vrijwel alle vrouwen waren voor het basisinkomen. Argumenten: het geeft zekerheid dat je je uitkering krijgt. De etiketten op ieder mens (uitkeringstrekker) worden weggehaald, want iedereen krijgt dat basisinkomen. Vaak werd ook het argument van de steeds snellere automatisering aangehaald. Waarom solliciteren naar banen die er niet zijn. Het meest gehoorde argument van de vrouwelijke kant was dat met een basisinkomen onbetaald werk zoals vrijwilligerswerk, zorgtaken ( als ouder), mantelzorg dan erkend wordt en beloond wordt. Ook in een recent onderzoek in Engeland bleek dit het meest genoemde argument.
De meeste mannen waren ook voor het basisinkomen, maar hier was meer twijfel. Kan het wel hoog genoeg worden als het ingevoerd wordt? Blijven er wel genoeg mensen betaald werk doen? Gememoreerd werd dat 30 jaar geleden de CNV deze discussie ook had gevoerd en toen afgesloten met een positieve opstelling tav het basisinkomen, maar ook dat het niet actief naar buiten zou worden gedragen omdat er toen te weinig draagvlak was. In 1993 was 20 % van Nederland voor en 80 % tegen werd gememoreerd. Nu is 50 % voor en 50 % tegen.

De CNV discussie was heel anders van aard dan die bij de FNV. Daar leeft de zorg of het basisinkomen wel financiële vooruitgang brengt voor mensen met laag betaald werk. In het FNV wordt het heel moeilijk gevonden om niet Nederlanders, bijvoorbeeld mensen uit Oost Europa die hier ook legaal verblijven een basisinkomen te geven. Zij moeten eerst maar eens 18 jaar in Nederland wonen. Nu geldt er een soort wachttijd van 5 jaar voordat deze groep aanspraak kan maken op bijstand. Deze geluiden ontbraken volkomen bij het CNV.

Alexander de Roo 31 oktober 2017

Zie voor meer informatie over de bijeenkomsten van het CNV over basisinkomen deze link.