Impressie van Nordic Basisinkomen dag, 23 augustus 2018, Tampere Finland

Finland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, IJsland. Wie introduceert het basisinkomen als eerste?
De race is open… en de winnaar is? Wie van de vijf?
Toegift Rutger Bregman.
Door uw reporter Alexander de Roo, voorzitter VBi,  vanuit Finland.

 

IJsland.
Gerõur Pálmadóttir. Basisinkomen discussie is nieuw in IJsland. Het is nu een algemene discussie geworden in een paar jaar tijd. Basisinkomen is een recht. Veel ( kleine) ondernemers hebben een heleboel ideeën, maar nu moeten ze vechten om te overleven en komen ze niet aan toe om die goede ideeën uit te voeren. IJsland is heel geschikt om een basisinkomen experiment met de hele bevolking (330.000 mensen) uit te voeren. We zijn rijk genoeg. IJslanders willen gelijkheid tussen mensen. Maar onze huidige regering ( twee rechtse partijen samen met de eco-socialistische partij) hebben het basisinkomen in een studiegroep weggeduwd. Het basisinkomen debat wordt aangevuurd door de Piratenpartij.

 

Denemarken.
Martin Michelsen ( 25 jaar). Snel groeiende belangstelling voor basisinkomen. De groene partij Alternativet (4%) heeft het in hun programma, maar de grootste partij de sociaaldemocraten blijven er ver weg van. Zij ontwijken met debat.  Voor het eerst mocht BIEN Denemarken deelnemen aan het traditionele volksdebat met burgers. Het idee dat je wat moet terugdoen als je geld van de staat krijgt is nog steeds erg sterk. In de komende nationale verkiezingen speelt basisinkomen waarschijnlijk geen rol. De protestantse werkethiek is nog steeds heel sterk.

 

Noorwegen.
Basisinkomen experimenten over de hele wereld hebben aangetoond dat  basisinkomen goed is voor mensen, gezondheid en geestelijke gezondheid. Niet olie maakt Noorwegen rijk, maar de mensen in Noorwegen zelf. Het is beter te investeren in mensen dan in olie. BIEN Noorwegen organiseert in Oslo een groot discussie weekend (5-7 april 2019) om basisinkomen idee te verspreiden en op de agenda te zetten voor de lokale en provinciale verkiezngen van september 2019. De groene partij die net in het parlement gekozen is bepleit  basisinkomen . Sommige individuele parlementariërs zijn geïnteresseerd, maar die vertegenwoordigen niet hun partij.

 

Zweden.
Ernst Wigforss ( Minister van Financiën, Sociaaldemocraat), jaren twintig en dertig:
” It would be insane to say that the goal of community development is that we all work at our maximum. The goal is to free people to create our maximum. Dance. Paint. Sing. Yes, what ever you want. Freedom”… dit is totaal vergeten. Het is nog steeds werk, werk, werk. Geen enkele top politicus durft het aan om achter basisinkomen te gaan staan. Maar gewone mensen en ook leden van politieke partijen zijn wel voor. Daarom neemt Lena Stark met haar basisinkomen partij deel aan de Zweedse nationale verkiezingen  op 9 september. DIt is nu de beste manier om het debat in Zweden over basisinkomen op een hoger niveau te brengen. Ze bepleit een basisinkomen van € 1.000 of € 1.100 per maand.

 

Finland.
Juha Järvinen: eind 2016 brief dat hij deel neemt aan het basisinkomen experiment. Hij is kunstenaar en al 6 jaar werkloos. Zijn reactie op deze brief: ” I am free to walk out of the prison” ! Dat is hoe  mensen een basisinkomen ervaren, zelfs als het slechts voor 2 jaar is”. De discussie in Finland is meer dan 30 jaar oud.
De Finse verkiezingen zijn in april 2019. De huidige rechtse regering – signatuur Rutte I – heeft het basisinkomen experiment gehouden met 2.000 werklozen in de jaren 2017 en 2018. Zij gaat de verkiezingen verliezen. Het lijkt erop dat de nieuwe regering aangevoerd zal worden door de sociaaldemocraten. Zij hebben deze zomer het voorstel van hun jeugdafdeling voor een vorm van basisinkomen overgenomen. Het is een negatieve inkomstenbelasting, maar ze geven het een andere naam ( automatische inkomensgarantie)  en een langzame introductie uitgesmeerd tot 2030. Hé Lodewijk Asscher waarom ga je niet hier je licht op steken? De Finse PvdA neemt zeer waarschijnlijk de Groenen en de SP als partners in de nieuwe regering , dat hebben ze al vaker gedaan. Deze partijen zijn beiden voor het basisinkomen. Als de vierde partij de centrum partij wordt van de huidige premier, die het basisinkomen experiment heeft doorgedrukt, dan is er een serieuze kans dat een vorm van basisinkomen in Finland ingevoerd gaat worden.

 

TOEGIFT
Rutger Bregman gaf 200 lezingen in 5 jaar in 50 landen. Vroeger kleine anarchistische kringen, nu ook World Economic Forum. Heel veel mensen weten nu wat basisinkomen is, over de hele wereld. Een groot verschil met 5 jaar geleden. Veranderingen gaan steeds sneller. We zijn rijker, slimmer en gezonder dan vroeger. Het nieuws gaat over de uitzonderingen, de slechte zaken, terrorisme, etc.
Basisinkomen beweging gelooft dat mensen een intrinsieke motivatie hebben! Positief gemotiveerd zijn. 700 studies wat gebeurt er tijdens een ramp. Mensen zijn ook dan positief bezig. Niet stelen, etc. Tijdens de Blitz Krieg het bombarderen van Londen in de oorlog bracht voort: Keep Calm and Carry On. Het bracht de Britten tezamen, ze waren niet gedemoraliseerd.
Zorgwerk is vaak belangrijker dan betaald werk. Dit is het centrale punt van het basisinkomen.
Wat is de beste strategie voor de basisinkomen beweging?
Basisinkomen is veel meer dan zo maar een nieuw beleid voor een onderdeeltje van de maatschappij. Het experiment in Londen 2009 waar 1.300 daklozen £ 3.000  per jaar  kregen is het onderdeel van het boek Gratis Geld dat het meeste blijft hangen. Zij misbruikten dit geld niet. Veel effectiever dan de € 20.000 of zelfs £ 30.000  per jaar nu wordt uitgegeven per dakloze. Dit is blijven hangen.., niet de statistieken en wetenschappelijke argumenten.
We moeten dit soort taal gebruiken om mensen te overtuigen.
Ook dat de rechtse president Nixon bijna het basisinkomen op een bescheiden niveau heeft ingevoerd. De Demokraten verhinderen dat toen in de Senaat omdat ze het niet hoog genoeg vonden. Stel dat de Demokraten toen ja hadden gezegd, dan zag de wereld er heel anders uit…..
Dus ook een gedeeltelijk basisinkomen is de moeite waard als eerste stap. Bijvoorbeeld het lage Finse basisinkomen niveau , waar alle sociale verzekeringsbijdragen ( gehandicapten, ziekenkosten geld, pensioenen, etc) bovenop blijven bestaan. Basisinkomen komt niet in een grote klap, maar kleine stappen in de goede richting zijn goed en moeten ook gevierd worden. Ook de bescheiden experimenten in Nederland.
Het referendum in Zwitserland (2016) en het Finse experiment (2017 en 2018) hebben zoveel positieve aandacht voor het basisinkomen gebracht wereldwijd.
Arme mensen zijn vooral geinteresseerd in het onvoorwaardelijke karakter van het basisinkomen. Middenklasse mensen zijn meer geinteresseerd in de hoogte (€ 800, € 900 of € 1.000) . Dat zijn de ervaringen van Rutger.
Euro dividend is een heel goed idee, maar politiek erg moeilijk om te realiseren.

Het is heel belangrijk het verschil tussen de netto kosten  en de bruto inkomsten  voor het basisinkomen helder te krijgen. Daar moeten we veel meer aandacht aan geven. Gegarandeerd minimum inkomen of negatieve inkomstenbelasting heeft vaak meer draagvlak bij rechtse mensen dan basisinkomen, terwijl het financieel om hetzelfde gaat. Dit gebruiken als ingang om de discussie op gang te krijgen.

Tot zover de eerste berichten uit Tampere.

Alexander de Roo, Tampere, 23 augustus 2018