In Den Haag geen kennis over automatisering en digitaliseren ivm arbeidsparticipatie

IMG_4696Op 24 juni is een aantal leden van de Vereniging op bezoek geweest bij de eerste van een reeks van 5 GroenLinks-bijeenkomsten waar Bram van Ojik met leden en niet-leden het gesprek aanging over de koers die GroenLinks zou moeten varen. De aanwezigen, waaronder zowel jongeren als ouderen, toonden een grote betrokkenheid op allerlei maatschappelijke thema’s. We hebben ons nadrukkelijk laten zien en onze flyers werden met graagte ontvangen. De leider van GroenLinks toonde zich een kenner van het basisinkomen, was geïnteresseerd in ons streven, maar gaf toe dat het gesprek hierover in Den Haag moeilijk was, omdat het denken over werk en inkomen als in beton gegoten zit. Bovendien stelt zich in Den Haag niemand de vraag wat automatisering en digitalisering van productieprocessen voor betaalde arbeidsparticipatie betekent.

Afin, goed dat we zowel van de ene kant (rechtstreeks contact met burgers) als van de andere kant (contacten met politici) het basisinkomen ‘agenderen’.

 

Lees het hele artikel op http://basisinkomen.eu/index.php/het-denken-over-werk-en-inkomen-zit-als-in-beton-gegoten/