In memoriam Koos Koopal

Pas vandaag vernam ik via via het droevige bericht dat Koos Koopal drie weken terug is overleden.

Koos was nog niet zo lang deelnemer in ons basisteam. Hij was wat sceptisch over de mogelijk paradijselijke werking van ons basisinkomen. Hij was groot voorstander van het benutten van ‘ervaringsdeskundigheid’. Daar lag zijn passie en hij was er mee bezig dit op papier te zetten.

Ons was wel opgevallen dat onze mailbox het al een tijdje zonder zijn mails moest doen. Bizar en triest dat iemand zo zonder enige geruchtmaking uit onze cirkel kan verdwijnen. Juist hij die ons met allerlei nota’s, commentaren, literaturlijsten en eigen schrijfsels van leesstof voorzag en attent maakte op belangrijke en minder belangrijke samenkomsten van instanties, personen, commissies etc. waar thema’s betreffende sociale minderheden/zwakkeren aan de orde kwamen. En die kring was vele malen groter dan enkel ons basisteam.

Koos bedankt en dat jij ruste in vrede.

Eric Binsbergen, Amsterdam, april 2020