BIEN_logo2016_horizontal BIEN werd in 1986 opgericht onder de oude naam Basic Income European Network. In 2004 kreeg de organisatie haar huidige naam, omdat de beweging voor het basisinkomen inmiddels wereldwijd opereerde.

Wat is BIEN?

Het Basic Income Earth Network of BIEN kwijt zich van haar taak door up-to-date informatie te bieden over internationale ontwikkelingen met betrekking tot het basisinkomen, zodat iedereen op de hoogte is van de actuele stand van zaken en de discussie verder kan uitgedragen. BIEN dient als schakel tussen individuen en groepen wereldwijd die geïnteresseerd zijn in – of zich inzetten voor – de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen. Volgens de definitie van BIEN is een basisinkomen een periodiek bedrag dat onvoorwaardelijk aan iedereen wordt uitgekeerd op individuele basis, zonder inkomens- of vermogenstoets en zonder werkvereiste. Leden van het Basic Income Earth Network kunnen activisten zijn, wetenschappers, studenten, beleidsmakers of mensen die actief betrokken zijn bij politieke-, sociale- of religieuze bewegingen. BIEN heeft aanhangers onder mensen van uiteenlopende culturele achtergronden en politieke voorkeuren, en van verschillende leeftijden en nationaliteiten. In de loop van twee decennia is BIEN uitgegroeid tot een gezaghebbend orgaan met actieve deelnemers uit alle continenten.

Grondrecht

Wat de leden bindt is de gemeenschappelijke overtuiging dat een onvoorwaardelijk basisinkomen een grondrecht is gebaseerd op burgerschap – en niet op iemands relatie met het productieproces of iemands gezinssituatie. Het basisinkomen wordt gezien als onderdeel van een rechtvaardige oplossing voor sociale problemen in onze samenlevingen in de 21ste eeuw. Het basisinkomen in de zin van een onvoorwaardelijke, zij het bescheiden maar toereikende, periodieke som geld uitgekeerd gedurende het hele leven aan alle leden van een politieke gemeenschap is essentieel in een beleid gericht op bestaanszekerheid voor allen. BIEN heeft een mooie en zeer uitgebreide website: http://basicincome.org/. Echt de moeite waard om hier een kijkje te nemen!

Activiteiten

Om het debat vaart te geven publiceert BIEN een nieuwsbrief met actuele en uitgebreide informatie over relevante internationale ontwikkelingen en discussies, agenda’s van gebeurtenissen en overzichten van publicaties. Het organiseert de tweejaarlijkse BIEN-congressen waar deelnemers uit een groeiend aantal landen verslag doen en debatteren over het basisinkomen en daarmee samenhangende onderwerpen, zoals werkloosheid, armoede, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, veranderingen binnen werk en gezin, beginselen van sociale rechtvaardigheid, Europese samenwerking en integratie, etc.

Vrijwilligers

BIEN vormde zich in 2004 om tot een globale organisatie. Het draait volledig op vrijwilligers. Het netwerk heeft geen betaalde krachten. Je kan lid worden voor het leven. Dit lidmaatschap kost 100 euro en geeft stemrecht. Zie http://basicincome.org/about-bien/membership/

Je kan je als vrijwilliger (schrijver, redacteur, webdesigner, informaticus) opgeven voor Basic Income News, zie http://basicincome.org/get-involved/report/

Schrijf je in voor de maandelijkse elektronische Newsflash: http://basicincome.org/newsflash/. Deze is gratis.

De organisatiestructuur en huidige bestuursleden zijn te vinden op http://basicincome.org/about-bien/#excommittee/. De organisatie is opgesplitst in zes ‘task forces’:

  • contacten met gelieerde en niet-gelieerde organisaties
  • crowdfunding
  • de website
  • sociale media
  • vertegenwoordiging van BIEN bij internationale organen
  • interne democratische proces

 

Nieuwe vrijwilligers voor deze task forces zijn van harte welkom! Zie http://basicincome.org/about-bien/#excommittee/