4kriteria-obi-vierkantVoor eenvoud en zichtbaarheid zijn de 4 criteria (soms ook wel kenmerken genoemd) waar  onvoorwaardelijk basisinkomen (soms ook universeel basisinkomen genoemd) aan moet voldoen, als logo’s uitgevoerd.

Diverse acties, voorstellen en experimenten kunnen nu eenvoudig door het plaatsen van vier of minder logo’s worden beoordeeld op de 4 criteria.

Geen logo =  voldoet niet, Wel logo = voldoet wel.

individueelrechtHet is een individueel recht voor ieder mens

Universeel : Elke persoon, ongeacht leeftijd, afkomst, woonplaats, beroep etc. heeft recht om deze toewijzing te ontvangen.
NB. In sommige teksten wordt dit criterium gesplitst in de componenten voor iedereen en indivudueel

geentoetsEr is geen vermogens- en/of inkomenstoets

Geen toets: Iedereen heeft het recht om een OBI op individuele basis. Dit is de enige manier om de privacy te garanderen en om de controle over andere mensen te voorkomen. OBI zal onafhankelijk van de burgerlijke staat, samenwonen of huishoudelijke configuratie of van het inkomen of eigendom van andere huishoudelijke- of familieleden zijn.

geendwangEr is geen dwang tot arbeid of tegenprestatie

Geen tegenprestatie: als een mensenrecht is het OBI niet afhankelijk van enige voorwaarden, of een verplichting om betaald werk te nemen, om te worden betrokken bij de dienstverlening aan de gemeenschap, of zich te gedragen volgens de traditionele rolpatronen. Noch zal het onderworpen zijn aan inkomen, spaargeld of eigendom grenzen.

hooggenoegHet bedrag is hoog genoeg voor een menswaardig bestaan

Hoog genoeg : Het bedrag moet zorgen voor een fatsoenlijke levensstandaard, die aan de sociale en culturele normen voldoet in het betrokken land. Het moet materiële armoede te voorkomen en bieden de mogelijkheid om te participeren in de samenleving en in waardigheid te leven.

Hieronder een aantal voorbeelden van organisaties die willen voldoen aan de 4 criteria

Vereniging Basisinkomen

VBi wit4kriteria-obi-vierkant

Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen
binet-aquare200
4kriteria-obi-vierkant

>Herkomst van de logo’s:

NetzwerkGrundeinkommen