newleelogoubieUnconditional Basic Income Europe (UBI-Europe) is een netwerk van organisaties en individuen met verschillende culturen, talen, sociale belangen en diverse politieke-, religieuze- en levensbeschouwelijke achtergronden. Samen delen zij de overtuiging dat een onvoorwaardelijk basisinkomen de beste en meest duurzame oplossing is voor onze samenlevingen. Het netwerk is in België in het handelsregister ingeschreven als niet-gouvernementele organisatie (ngo). Voor meer informatie, ga naar deze websites https://basicincome-europe.org of https://ubie.org.

Oprichting

Deelnemers aan de eerste bijeenkomst in Brussel
Deelnemers aan de eerste bijeenkomst in Brussel

Unconditional Basic Income Europe is opgericht aan het einde van de campagne van het Europees Burgerinitiatief voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen (European Citizens’ Initiative Campaign for an Unconditional Basic Income) om de beweging voor het basisinkomen die in Europa op gang was gekomen te consolideren. Het Burgerinitiatief – de eerste in zijn soort wereldwijd – werd in 2013 gelanceerd met als doel zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen voor de invoering van een basisinkomen in de landen van de Europese Unie. De inzameling van handtekeningen sloot op 14 januari 2014. Meer dan 285.000 burgers uit 25 EU-landen hadden die dag het initiatief getekend! De oprichting van UBI-Europe heeft geleid tot het ontstaan van nieuwe groepen (bijvoorbeeld in Griekenland, Groot-Brittannië, Portugal, Roemenië), die zich sterk maken voor de introductie van een onvoorwaardelijk basisinkomen in het eigen land en in Europa.

De eerste vergadering in Brussel

De voorbereiding van het Europees Burgerinitiatief begon in april 2012 met een eerste bijeenkomst in het Europees Parlement in Brussel. Ongeveer 50 deelnemers uit heel Europa namen deel en besloten om een Uitvoerend Comité voor de organisatie van het Europees Burgerinitiatief (Working European Citizens’ Committee) samen te stellen. Deze commissie kwam ieder kwartaal bij elkaar en fungeerde als het informele besluitvormingsorgaan voor de campagne. Sinds die tijd heeft het comité in Parijs vergaderd (juli 2012), München (september 2012), Firenze (oktober 2012), Straatsburg (februari 2013), Keulen (mei 2013), Berlijn (september 2013) en Luxemburg (december 2013).

eci-committe-brussels2Tijdens de laatste vergadering in Luxemburg besloot de commissie unaniem om de vaart en het enthousiasme, dat door het Europees Burgerinitiatief gegenereerd was, vast te houden door een nieuwe, formele organisatie in het leven te roepen en de beweging verder uit te bouwen.
Tijdens een tweede vergadering in Brussel op 17 februari 2014 met campagneleiders uit 17 Europese landen – waaronder Noorwegen – werd besloten om de nieuwe organisatie Unconditional Basic Income Europe, afgekort ‘UBI-Europe’, te dopen.

Sindsdien heeft UBI-Europe op meerdere plaatsen in Europa vergaderd, waaronder Athene (september 2014), Wenen (januari 2015) en Maribor (maart 2015), waar een gemeenschappelijke strategie voor de komende jaren werd vastgesteld.

In juni 2015 kreeg UBI-Europe in België de status van AISBL (Association Internationale Sans But Lucratif / International Non-Profit Organization).

Wil je meer weten over UBIE, ga dan naar http://basicincome-europe.org/ubie/us/

http://basicincome-europe.org/ubie/2016/01/ubie-strategy-2015-2020/