Onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen! Dat is waar Vereniging Basisinkomen (VBi) voor staat.
Basisinkomen is een maandelijks bedrag voor iedere burger, dat voldoende is om sober van te leven, zonder dat daar een verplichting tegenover staat en ongeacht het inkomen, vermogen of de samenstelling van het huishouden.

De Vereniging Basisinkomen werd op 31-1-1991 opgericht. Zij is de opvolger van de in 1987 opgerichte Werkplaats Basisinkomen, die was verbonden aan de toenmalige Voedingsbond FNV. De Vereniging Basisinkomen is een onafhankelijke organisatie en de leden behoren tot de diverse politieke en levensbeschouwelijke gezindten die Nederland rijk is. De vereniging is nauw verbonden met internationale organisaties voor basisinkomen:

De vereniging beschikt niet over een eigen kantoor en heeft geen personeel in dienst.

De Vereniging Basisinkomen:

  • organiseert de vereniging activiteiten zoals lezingen, congressen en workshops;
  • geeft periodiek een nieuwsbrief uit;
  • is bezig om op internet een informatie- en kenniscentrum op te zetten via haar website;
  • stimuleert zij wetenschappelijk onderzoek;
  • onderhoudt diverse nationale en internationale contacten over het basisinkomen, maar ook over relevante vraagstukken zoals sociale zekerheid, arbeid, zorg, armoede, globalisering en belastingstelsels;
  • en tracht de politiek via informatie en argumentatie te overtuigen van het belang van een basisinkomen.