Ingrijpende stelselwijziging nodig: basisinkomen en belasting naar onttrokken waarde

LaatBloeien pleit voor een ingrijpende stelselherziening met als hoofdpunten invoering van basisinkomen en verschuiven van de belasting naar Onttrokken Waarde (B.O.W.: een bronbelasting op alle producten en diensten, die gelijk is aan de sociale en ecologische waarde die zij onttrekken).

Martin Schuurman, de initiatiefnemer van LaatBloeien meldde via LinkedIn dat een idealistische Wob-jurist gezocht wordt:

  • De drievoudige uitdaging van het Westen – tweedeling, werkloosheid en klimaatverandering – schreeuwt om een sociaal-economische stelselherziening.
    Laat Bloeien is op zoek naar de juiste data om deze stelselherziening door te rekenen. Ben jij of ken jij een jurist met expertise op het gebied van de Wet openbaarheid bestuur, die deze data voor hen boven water kan krijgen?
    Laat het weten in een reactie via de webisite of deel dit bericht!

 

Directe aanleiding voor dit idee was een column van Hans Biesheuvel (Telegraaf, 16-2-2017). Hij betoogt dat ondernemers worden afgeremd door de hoge belastingtarieven voor hogere inkomens. “Waarom zouden mensen nog de handen uit de mouwen steken, harder gaan werken, of een bedrijf beginnen?”
Zie de publicatie op LinkedIn voor de tekst van Biesheuvel en de reactie van Martin Schuurman daarop.

Schuurman komt daarin met een pleidooi de peperdure, complexe sociaal-fiscale stelsels van de vorige eeuw nu rapido te ont-knopen.
Onze vastgelopen samenleving ziet zich hiermee gelijktijdig gesteld voor een drievoudige uitdaging. Want naast de geschetste tweedeling en de torenhoge (zzp) werkloosheid, hebben we ook nog eens te dealen met de klimaatverandering. Deze drievoudige uitdaging schreeuwt om een drievoudige, kostenneutrale stelselherziening:

  1. Vervanging van het minimumloon door een vast basisinkomen boven bijstandsniveau voor elke volwassene.
  2. Gelijktijdig afschaffen van alle uitkeringen, toeslagen, aftrekposten, premies en subsidies. Dit resulteert in een sterke verkleining van de overheid, ter financiering van het basisinkomen.
  3. Kostenneutrale vervanging van álle arbeidsbelastingen (inclusief winstbelastingen en B.T.W.) door één Belasting op Onttrokken Waarde (B.O.W.):
  4. Een bronbelasting op alle producten en diensten, die gelijk is aan de socialeen ecologische waarde die zij onttrekken (berekend door instanties als TruePrice);
  5. Een remmende belasting op alle geldstromen dieeconomische waarde aan de samenleving onttrekken: genoten dividenden, verzilverde koerswinsten, flitshandel en kapitaalvlucht.

Deze stelselherziening biedt iedere burger onmisbare basiszekerheid, en resulteert tegelijk in een ongekende economische dynamiek. Arbeid wordt weer betaalbaar, en op de vrije arbeidsmarkt vinden vraag en aanbod elkaar ongehinderd in volledige werkgelegenheid.

Zodrá je de handen uit de mouwen steekt neemt direct je inkomen toe. Onbelast: elke euro is er één. De belastingen verschuiven we van alles waar we méér van willen – arbeid en waarde creatie – naar alles waar we snel vanaf moeten: de uitputting van ecologische, sociale en economische hulpbronnen.

Zo mondt deze kostenneutrale stelselherziening uit in een houdbare samenleving zonder nodeloze complexiteit. Met volledige werkgelegenheid, en een ongekende economische dynamiek.

Martin Schuurman via LinkedIn (27-2-2017), ingekort een bewerkt door Reyer Brons (1-6-2017)

Zie ook de tekst op LinkedIn via http://tinyurl.com/kr4g4yn en de website van LaatBloeien, waarop recent ook het bericht Van basisbeurs naar basisinkomen is geplaatst.
Wil je helpen met dit idee, laat het weten in een
reactie via de webisite of deel dit bericht!