Inspirerende Meet-up bijeenkomst Assen basisinkomen

Onder de titel ‘Basisinkomen … is het wenselijk … is het mogelijk?’ werd in een zaal van De Groeiplek in Assen op 20 februari jl. de opname getoond van de bijeenkomst Studium Generale Rijksuniversiteit Utrecht d.d. 27 oktober 2017 met Rutger Bregman en Prof. Dr. Ingrid Robeyns. Circa 20 mensen hebben de avond bezocht en zo bleek achteraf, hebben zich een aardig beeld kunnen vormen van waar wij voor staan. De video heeft daarbij goed als katalysator gefunctioneerd.

De wensen en opmerkingen waren heel divers met verzoeken aan ons variërend van cijfermatige onderbouwing, ja ook waarom eigenlijk een basisinkomen, middelen/argumenten om anderen te kunnen overtuigen en veel meer. Al met al heel divers. Basisteam Assen heeft ook de aanwezigen gevraagd om nieuwe actiepunten en prioriteiten bij de aanpak. Kijken wat er speelt bij mensen die er nog kort bij betrokken zijn. De opbrengst (nieuwe items) was niet groot en kwam overeen met de opmerkingen die al eerder op de avond gemaakt waren.

Verheugend was dat de coördinator van Basisteam Smallingerland aanwezig was uit Drachten (Jannigje Dijkstra). Afgesproken is dat Assen en Drachten elkaar ten minste de besprekingsverslagen van de vergaderingen zullen gaan toesturen. De belangstellenden van de avond zijn uitgenodigd om aan te zitten bij onze vergaderingen als men dat zou willen.

BT Assen heeft het gevoel lekker bezig te zijn. De ‘rotonde-kraakactie’ heeft inmiddels plaats gevonden, waarbij de pers zich goed liet informeren.

http://www.dvhn.nl/drenthe/Basisteam-Basisinkomen-Assen-%E2%80%98kraakt%E2%80%99-rotonde-Assen-22931484.html

‘Assen’ laat zich ook graag laten inspireren door andere BT’s.

Hans van de Berg/Willem Gielingh