Interessante discussie op GroenLinks-forum over het basisinkomen

Zeven maanden geleden startte een idiscussie op het LinkedIn-forum van GroenLinks over het Basisinkomen. Langzamerhand komt deze aardig op gang. De laatste post gaat er over GroenLinks (en andere partijen) te overtuigen van het idee dat sociale zaken en belastingen geïntegreerd zouden moeten worden.

Het Basisinkomen

is een idee dat eind vorige eeuw leefde bij zowel (groen)links al rechts(=VVD). Het komt erop neer dat allerlei uitkeringen voor bejaarden, baanlozen , studenten afgeschaft worden en vervangen door een uitkering die iedereen gewoon kan krijgen. Rechts had het toen over 900 gulden per maand, links over 1100 of 1200. In geval van bescheiden bijverdiensten worden die NIET op de uitkering gekort.

De voordelen zijn legio:
– mensen die niet kunnen werken hoeven niet moeilijk te doen
– ambtenaren die beoordelen of iemand wel recht heeft op een uitkering kunnen wegbezuinigd
– mensen krijgen meer zeggenschap over hoeveel tijd ze aan betaald werk willen besten
– mensen krijgen meer mogelijkheid om tegen een laag loon te werken, bijv in plaats van een beter betaalde baan waar ze het halve land voor door moeten forenzen
– mensen die meer tijd aan kinderen, mantelzorg of vrijwilligerswerk wilen besteden kunnen dat gewoon doen.
– zonder sollicitatieplicht krijgen bedrijven die nieuw personeel nodig hebben minder sollicitaties, maar wel serieuze
– mensen zonder baan schieten er wat mee op als ze een paar uur per week gaan werken, goed voor hun sociale contacten, vakkennis, dagritme..
– mensen die slecht tegen baanloosheid kunnen krijgen meer kans bij sollicitaties
– werkgevers worden geprikkeld om goed met hun personeel om te gaan

Kortom, minder burokratie, meer vrijheid, en niet duurder, wie kan daar nou op tegen zijn?
Mensen die geloven dat geld door betaald werk ontstaat?. mensen die leven om te werken?
Mensen die geloven dat de economie almaar door moet groeien?

Tussen deze twee berichten is de discussie te volgen bij http://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=72062&type=member&item=70216278 (wel eerst lid worden)

Met iets meer snelheid lukt het misschien om de programmacommissie op 13 mei ervan te overtuigen het idee ´het stelsel van sociale zekerheid in het belastingstelsel te integreren´ in het verkiezingsprogramma op te nemen. als offensief antwoord op de discussies over AOW, WWNV, WW én Bijstand.

Over hoe dat er dan precies uit moet gaan zien kunnen we vervolgens verder denken, wellicht met veel meer partijen. het zal duidelijk zijn dat het altijd om een minimumregeling (basis) gaat, die mensen zelf kunnen (en eigenlijk moeten) aanvullen door te sparen (voor een pensioen) en/of te werken. Ook zal duidelijk zijn dat er altijd een regeling moet zijn voor mensen die door een (aangeboren) handicap structureel extra kosten moeten maken.