Is basisinkomen een oplossing uit de systeemwereld, die niet helpt in de echte leefwereld?

Met invoering van basisinkomen worden de systemen eenvoudiger. Daardoor verbetert de leefwereld met bestaanszekerheid en meer vrijheid.

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot.
Er zijn ook tegenwerpingen maar die kunnen we prima weerleggen.
Klik hier voor het overzicht.
Jouw reacties of aanvullingen zijn van harte welkom en je kunt ze via het contactformulier naar ons verzenden.

Onderstaand komt een vaak gehoord bezwaar aan de orde

Het is een oplossing uit de systeemwereld, problemen in de echte leefwereld worden er niet mee opgelost

Toelichting tegenwerping
Steeds vaker wordt in politiek en beleid gefocust op problemen in de systeemwereld met voorbijgaan aan de echte problemen in de leefwereld. Politiek en beleid bedenken systeemachtige oplossingen, zonder oog voor uitvoeringsproblemen en menselijke maat.
Basisinkomen is ook typisch zo’n bedacht systeem waarmee je gemakkelijk de plank mis kan slaan als het om de leefwereld gaat.

Weerlegging tegenwerping

In het genoemde boek Verdraaide organisaties en op de er aan gekoppelde  website, wordt gesteld dat er een goede balans moet zijn tussen systeemwereld en leefwereld.
De  toeslagenaffaire en  het steeds duidelijker falen van de uitvoering van veel beleid, komt door oplossingen voor bedachte problemen, terwijl de werkelijke problemen daar niet op lijken.

Belangrijke doelen van basisinkomen in de echte leefwereld zijn het vergroten van de bestaanszekerheid en de vrijheid van iedereen. Ook beoogt basisinkomen de complexiteit van de systeemwereld enorm te verkleinen.
Als na invoering van het eenvoudige systeem basisinkomen die complexiteit minder is, is ook de leefwereld een stuk beter geworden met bestaanszekerheid en meer vrijheid!

foto Tinelou van de Elsken


Argument Ht4
Invalshoek  Het lost de echt belangrijke problemen niet op
Oorspronkelijke publicatie op deze website in 07. Bezwaren basisinkomen: Het lost de echt belangrijke problemen niet op.