Is basisinkomen hoog genoeg om alle bureaucratie op te kunnen heffen?

Als een beetje bureaucratie nodig blijft voor een paar aanvullingen boven basisinkomen voor beperkte groepen, dat is toch beter dan de huidige regelingen waar iedereen last van heeft?

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot.
Er zijn ook tegenwerpingen maar die kunnen we prima weerleggen.
Klik hier voor het overzicht.
Jouw reacties of aanvullingen zijn van harte welkom en je kunt ze via het contactformulier naar ons verzenden.

Onderstaand komt een vaak gehoord bezwaar aan de orde

Basisinkomen is nooit hoog genoeg om alle bureaucratie op te heffen

Toelichting tegenwerping
Er zijn in Nederland eenpersoonshuishoudens waar het totaal van uitkeringen, toeslagen en heffingskortingen tussen de € 1.500 en € 2.000 per maand ligt. Weinig voorstanders van een basisinkomen durven zulke hoge bedragen voor iedereeen voor te stellen. Dus blijft aanvulling nodig, met alle bureaucratische regelgeving en controle die daarbij hoort.

Weerlegging tegenwerping

Of dat zo is, moet nog blijken. De wijze van invoering is daarbij van betekenis.
Een probleem is dat een brede aandrang bestaat voor elke bijzondere situatie een oplossing in beleid te ontwikkelen. De omkering van deze gedachte is nu juist boven het OBI “linkse” en “rechtse” oplossingen mogelijk te maken, zoals individuele verzekeringen, verdien mogelijkheden op een ontreguleerde arbeidsmarkt, gratis kinderopvang,  of nog enkele specifieke aanvullingen voor ernstige ziekten of handicaps.
Als een beetje bureacratie nodig blijft voor een paar aanvullingen, is dan ineens het hele idee te verwerpen?
Nee toch!


Argument Et4
Invalshoek  Overheid en bureaucratie
Oorspronkelijke publicatie op deze website in 05. Bezwaren basisinkomen: Overheid en bureaucratie

.