Is basisinkomen slecht voor de emancipatie van de vrouw?

Basisinkomen biedt mannen en vrouwen een gelijke springplank zonder dat ze financieel afhankelijk van elkaar zijn.
Met een basisinkomen wordt het plannen van een evenwichtig bestaan voor gezinnen een stuk makkelijker.

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot.
Er zijn ook tegenwerpingen maar die kunnen we prima weerleggen.
Klik hier voor het overzicht.
Jouw reacties of aanvullingen zijn van harte welkom en je kunt ze via het contactformulier naar ons verzenden.

Onderstaand komt een vaak gehoord bezwaar aan de orde

Basisinkomen is slecht voor de emancipatie van de vrouw

Toelichting tegenwerping
Door basisinkomen in te voeren is het niet langer nodig dat beide partners betaald werk zoeken. Het ligt dan voor de hand dat terug gevallen wordt op de oude patronen en dat de vrouw de verzorgende taken op zich neemt.

Weerlegging tegenwerping
Deze opvatting miskent dat veel mensen niet samenleven in een relatie en dat het voor velen ook soms maar tijdelijk zo is.
Basisinkomen biedt mannen en vrouwen een gelijke springplank zonder dat ze financieel afhankelijk van elkaar zijn.
Uiteraard kunnen cultuurpatronen of machtsverhoudingen werkelijk vrije keuzes en daarmee werkelijke emancipatie in de weg staan, maar de financiële onafhankelijkheid biedt ruimte om daar vroeger of later aan te ontsnappen.

Zie voor een veel genuanceerder beschouwing Feminisme en het Onvoorwaardelijk Basisinkomen.
Opvallende signalering daarin is dat het idee van uitbuiting en profiteren door luie genieters van basisinkomen zich vooral richt zich op de ethiek van betaald werk en de deugden van de (mannelijke) kostwinner. Het negeert het enorme probleem van exploitatie en gratis meeliften binnen de traditionele gezinsstructuur. Binnen dat verband genieten mannen onbekommerd van het onbetaalde werk van hun partners en verrichten bijgevolg hun eerlijk aandeel niet.

Het veelzeggend dat het de relatie tussen de werkloze surfer en de betaalde werkende is die de literatuur domineert, niet bijvoorbeeld de relatie tussen de gemakzuchtige man en de hardwerkende vrouw.

Mannen kunnen er makkelijker er voor kiezen om parttime te gaan werken, dat werkt in elk geval compenserend.
Met een basisinkomen wordt het plannen van een evenwichtig bestaan voor gezinnen een stuk makkelijker.

Argument At9
Invalshoek Waarden en mensbeeld
Oorspronkelijke publicatie op deze website in 01a. Bezwaren basisinkomen: Waarden en mensbeeld