Is geld verschaffen aan mensen wel een overheidstaak?

Een overheidstaak is het scheppen van een rechtvaardige samenleving en een daarbij passende verdeling van welvaart.

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot.
Er zijn ook tegenwerpingen maar die kunnen we prima weerleggen.
Klik hier voor het overzicht.
Jouw reacties of aanvullingen zijn van harte welkom en je kunt ze via het contactformulier naar ons verzenden.

Onderstaand komt een vaak gehoord bezwaar aan de orde

Geld verschaffen aan mensen is geen overheidstaak

Toelichting tegenwerping
De overheid heeft niet als taak mensen geld te geven, en hoort zich niet zo met de gang van zaken in de maatschappij te bemoeien.  Eventueel  alleen bij  springen wanneer dat echt nodig is.

Weerlegging tegenwerping

Dit is een mooie liberale of anarchistische gedachte, die ver verwijderd is van de huidige realiteit.
In Nederland krijg thans 90 % van de huishoudens iets via een regeling of een toeslag van de overheid. Iedereen kreeg of had kinderbijslag, degenen die oud genoeg worden krijgen AOW, etc.
Hooguit kan men vinden dat de taak van de overheid in deze terug gedrongen moet worden – afschaffen van deze taak is ook in het huidige stelsel onmogelijk!

Overigens: de overheid bemoeit zich met zeer veel en de beperking van die bemoeizucht heeft politieke denkers eeuwen bezig gehouden. Het thema is ideologisch geladen, maar heeft ook praktische componenten. Een overheidstaak is het scheppen van een rechtvaardige samenleving en een daarbij passende verdeling van welvaart. Een simpele manier van enige spreiding  van die welvaart  van past een overheid zeer wel.


Argument Et2
Invalshoek  Overheid en bureaucratie
Oorspronkelijke publicatie op deze website in 05. Bezwaren basisinkomen: Overheid en bureaucratie

.