Is vrede en opbouw met 2.000 miljard mogelijk?

In 20 jaar gaven de Amerikanen 2.000 miljard dollar uit voor Afghanistan, voor groot deel van dat geld werd uitgegeven aan hun eigen militaire industrie.
Ze hadden van dat geld de helft kunnen besteden aan de verbetering van de infrastructuur van het land en daarnaast iedere Afghaan een voor dat land behoorlijk bedrag als basisinkomen kunnen verstrekken.

Een gedachten oefening . . . nadat Biden de onkosten van 20 jaar oorlog noemde heb ik me zelf de volgende vraag gesteld: Is het mogelijk om met 2.000 miljard dollar een land naar vrede en voorspoed te brengen?
In 20 jaar gaven de Amerikanen dat uit voor Afghanistan, na de aanslag op 11 september in New York.
Een groot deel van dat geld werd uitgegeven aan hun eigen militaire industrie in Amerika.

Afghanistan, 40 miljoen mensen, velen leven in familie-clan’s en stamverband met krijgsheren. Een land waar eerwraak en rivaliteit meer invloed hebben dan politie of een parlement. Een land waar Al Qaida zich goed kon verschuilen.

Het is natuurlijk een naive en simplistische voorstelling dat je een vijandig land alleen met geld op weg naar vrede en voorspoed kan krijgen. Deze gedachten oefening is dan ook vooral een poging na te gaan wat er mogelijk is met zoveel geld en de fantasie te prikkelen.
Wat kun je met 2.000 miljard, dus 100 miljard per jaar, doen? Laten we een schatting maken.

Bijvoorbeeld:
20 jarenlang, elk jaar weer, veel geld uitgeven aan nieuwbouw én een onvoorwaardelijk basisinkomen als eenvoudige sociale voorziening voor alle 36 miljoen inwoners zonder controles.
Het gemiddelde inkomen (koopkracht) is circa  $ 2.000 per jaar[i], een kwart daaarvan,dus $ 500 per jaar is een behoorlijk basisinkomen.

Een ruwe schatting van deze alternatieve besteding, in plaats van de wel gevoerde dure oorlog:

Amerika gaf in 20 jaar tijd ruim 2.000 miljard dollar uit voor Afghanistan
Een alternatief had kunnen zijn: Bedragen in miljoenen
Per jaar 100 miljard uitgeven aan: $100.000
NIEUW TE BOUWEN per jaar: Aantal: Kosten per stuk:
  stuwdammen + irigatiewerk 2 $200 $400
  bruggen 5 $100 $500
  wegen / km 8.000 $5 $40.000
  vliegvelden 2 $1.000 $2.000
  ziekenhuizen + personeel 4 $500 $2.000
Een sociale voorziening
  voor 36 miljoen mensen: $500 per jaar
  ofwel €41 per maand een basisinkomen 36 50$40 $18.000
SAMEN  per jaar voor: basisinkomen én het land opbouwen $65.900
Nog over voor het bestuur en politie 34 miljard per jaar $34.100

Om een stroom geld echt een andere bestemming te geven is veel meer dan geld alleen nodig.
Daarvoor is er bijvoorbeeld ook nodig dat een christelijke land als Amerika, geen behoefte had gehad aan wraak en zijn beleving van ‘vrijheid’ had willen demonstreren in Afghanistan. Dus als zij hun militaire uitgaven niet in de US hadden uitgegeven aan wapens e.d. maar in de opbouw van een land waarin zich een vijandige groep verschool. Dan had Amerika hún vrijheidsideaal 20 jaar lang in de opbouw kunnen stoppen i.p.v. oorlog te voeren. Die koste 2.000 miljard en wekte zoveel haat dat daardoor deze oorlog werd verloren.

Een gruwelijk gemiste kans om een liefdevolle politiek aan de islamitische wereld te demonstreren.
Het basisinkomen had het vertrouwen van het volk kunnen winnen en dat was maar een relatief klein deel van deze alternatieve begroting.

Hans Lindeijer, november 2021
Foto’s Afghanistan van Amber Clay via Pixabay 

[i] Bron: Afghanistan BNP – Per hoofd van de bevolking (koopkracht) via index mundi