Jaarvergadering Vereniging Basisinkomen 19 mei 2012 – agenda

De jaarvergadering van de Vereniging Basisinkomen wordt gehouden op 19 mei 2012

Concept agenda Jaarvergadering zaterdag 19 mei 2012

Plaats: Milieucentrum, Oudegracht 60, Utrecht [i]

Tijdstip: 13.30 – 16.30 uur

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Concept Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 20 november 2011
 4. Jaarverslagen en décharge van het bestuur
  Concept Jaarverslag 2011 – meegestuurd
  Concept Financiёel Jaarverslag 2011 = meegestuurd
  Verslag kascommissie over 2011
  (De)charge van het bestuur
 5. Bestuurswijziging
  1 Aftreden van:
  Paul Freriks
  Michiel van Hasselt
  Guido den Broeder
  2 Voordracht en stemming van/over nieuwe bestuursleden
  Leon Segers – penningmeester
  Syne Fonk – lid
  Wim Smit – lid
  Yvonne Delvalle -aspirant lid
 6. Mededelingen en ingekomen stukken
  1 Voor de jaarvergadering relevante punten uit de statuten van de VBi – meegestuurd
  2 Beleidsbeslissingen sinds 1 jan 2012 – meegestuurd
  3 Voorstel om de oproepingen voor de algemene vergaderingen, inclusief de jaarvergadering voor zover mogelijk, per e-mail te doen in tegenstelling tot het in de statuten artikel 17, punt 1 bepaalde[1]
  4 N/A
  5 Minimumbijdrage vaststellen voor donateurs (zijn zij, die zich bereid hebben verklaard de vereniging te ondersteunen met een door de algemene vergadering vast te stellen ….)
  6 Campagneplan ten behoeve van een petitie voor het Europees Burger Initiatief (ECI) voor een OBi in heel Europa – meegestuurd
  7 Presentatie nieuwe website
  8 Samenwerking: waarom en hoe – meegestuurd
  9 Toelichting op de werkgebieden en de werkgroep financiering = realisering basisinkomen – meegestuurd
 7. Stand van zaken m.b.t. de verschillende werkgebieden
  A Werkgebied campagne
  2 Flyers: nieuwe tekst ontwerpen
  3 Kronen Doen. Goedkopere drukker vinden in Ndl. (toelichting volgt ter vergadering)(Astrid,Martina)
  4 2012-04-11 Start AIAS leergang sociale ongelijkheid
  5 2012-04-17 University Maastricht and Studium Generale are discussing about GBE
  B Werkgebied communicatie
  1 Nieuwsbrief 2012, no. 1. (Redactie: Wim Smit, Michiel van Hasselt) september 2012
  2 Welkomstpakket nieuwe leden
  3 aanvullende gegevens gevraagd
  4 Concept Opzet Huishoudelijk reglement van de Vereniging Basisinkomen
  5 Publicatie besluiten(lijsten) van vergaderingen op onze website
  6 Wanneer adres van de vereniging aanpassen? (zie s.v.p koptekst)(Huisstijl?) per 19 mei 2012
  C Werkgebied Financiering
  Werkgroep financiering Zie apart verslag, Gerard en Michiel nemen stappen
  D Werkgebied (inter-/nationale) samenwerking
  1 2012-04-26 ECI petitie.pdf/ 1202-04-17 Agenda Brussels
  2 2012-05-11//13 Landestagung Grundeinkommen vom in Köln
  3 2012-09-12 Congress of the Basic Income Earth Network in München
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

[1] Andere artikelen van de statuten die eventueel voor wijziging in aanmerking komen zijn: 5/1; 6/4; 17/1; …

[i] Het Milieucentrum is gesitueerd aan de noordelijke tak van de Oudegracht (komende van het centraal station: nadat het Vredenburg is overgegaan in de Lange Viestraat gaat u het meteen na de brug (Viebrug) links. Het Milieucentrum is dan na ruim 100 meter aan uw rechterhand).