Joeri Oltheten over het basisinkomen – UAB Congres Rond Geld

joeri-olthetenJoeri Oltheten bij het congres ‘Rond Geld’ van de Universiteit voor het Algemeen Belang.

Lezing van 30 april 2014 aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen