Jonge democraten moedig voorwaarts met stelselherziening

moedigvoorwaartsHet idee basisinkomen begint te leven in Nederland. Op 13 maart 2016 verscheen er een plan van de Jonge Democraten onder de titel Moedig Voorwaarts.[1]

Het plan behelst een flinke vereenvoudiging het belastingstelsel en de sociale voorzieningen en is een nuttige inbreng in de aarzelend opgang komende discussie daarover. De essentie is dat ieder huishouden € 600 per maand gegarandeerd krijgt, daarnaast iedere volwassene ook € 600 per maand, en ieder kind € 300.

Via een duidelijke spreadsheet wordt aangetoond dat financiering mogelijk is door alle uitkeringen te laten vervallen, vrijwel alle heffingskortingen en aftrekposten voor de belasting af te schaffen en een paar nieuwe belastingen in te voeren, o.a. op hoger vermogens. Leuk puntje met beperkte kwantitatieve gevolgen is een kleinen opbrengst door cannabis te legaliseren…

Een relatief eenvoudig voorstel dat wat mij betreft zeer welkom is in de discussie!

Het voorstel claimt dat alle armoede in Nederland in één klap uitgebannen kan worden.
Uiteraard helpt de voorgestelde aanpak flink, maar bijvoorbeeld voor mensen die nu in de schuldsanering zitten (of daar tegenaan) is het niet meer dan een perspectief voor een situatie nadat hun huidige ellende aan kant is geholpen…

In het plan worden de uitbetalingen aangeduid als basisinkomen. Het staat uiteraard iedereen vrij om dat woord te gebruiken, maar evident is dat de betalingen in dit plan niet voldoen aan het criterium individueel dat voor de Vereniging Basisinkomen essentieel is om te spreken van een echt basisinkomen. Zie hiervoor de vier criteria [2]

Het uitbetalen van een bedrag per huishouden zal uiteraard veel eerder betaalbaar zijn dan een voldoende bedrag aan ieder individu, maar je krijgt wel buikpijn en hoofdpijn bij de registratie, controle en fraudebestrijding die in dit voorstel overeind moet blijven.

Verder is het plan door zijn eenvoudige presentatie hier en daar lastig te doorgronden op de effecten voor specifieke mensen. Bijvoorbeeld sommige WIA- en WW-uitkeringen zijn (met goede redenen) hoger zijn dat de bedragen in dit plan. Bij navraag blijkt dat de bedoeling is dat deze hogere uitkeringen wel overeind blijven.
Volgens de tekst worden alle zogenaamde heffingskortingen en toeslagen afgeschaft. Dat maakt het leven een stuk minder ingewikkeld, maar ik ben niet overtuigd dat een alleenstaande in bijvoorbeeld Amsterdam rond kan komen van € 1.200 per maand zonder aanvullingen!

Een ander lastig detail is dat de uitbetaling uitgevoerd wordt als een zogenaamde negatieve inkomstenbelasting.Over dat begrip staat veel verwarring. [3]

Wil je de armoedeval helemaal voorkomen dat moet je het zo uitvoeren dat van elke verdiende euro boven het bedrag van de uitkeringen slechts het marginale tarief verrekend hoeft te worden met de belasting.  Bij navraag blijkt dat inderdaad de bedoeling.

Gelukkig biedt de tekst van het plan ruime voor aanpassingen. Laat dat maar flink gebeuren! Op hun website wordt zelfs opgeroepen de petitie van Basisinkomen2018 [4] te tekenen, waar wel een echt individueel basisinkomen wordt voorgesteld.

Reyer Brons, 17-4-2016
Dit is een aangepaste versie van een eerdere publicatie op 14-4-2016