Jongeren D66 pleiten voor basisinkomen (1987)

Waar zijn ze gebleven die jongeren?

Publicatiedatum: 13 augustus 1987

Jongeren D66 pleiten voor basisinkomen

DEN HAAG — De Jonge Democraten, de jongerenorganisatie van D66, hebben gisteren voorzitter Albeda van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) een rapport aangeboden over het basisinkomen. In het rapport wordt de invoering van een minimumuitkering waarop iedereen recht heeft, het zogeheten basisinkomen, bepleit.
De Jonge Democraten menen dat een snelle invoering van een basisinkomen een van de weinige structurele mogelijkheden is om de huidige sociaal-economische problemen op te lossen. De WRR bracht in 1985 een advies uit waarin de mogelijkheid van een basisinkomen werd geopperd.

De Jonge Democraten zien grote voordelen in een basisinkomen, met name voor een flexibeler arbeidsmarkt, maar ook de eenvoud van de sociale zekerheid zou ermee gediend zijn en daarmee de privacy van het individu.

Bron: http://www.digibron.nl/search/detail.jsp?sourceid=1011&uid=00000000012e94c8fbca42e89ebfadfd&docid=1

 

 6 maart 1995

Congres D66 kiest voor basisinkomen

Kamerfractie niet onverdeeld gelukkig

D66 is in principe voorstander van invoering van een basisinkomen voor alle Nederlanders. Het partijcongres, dat afgelopen zaterdag en gisteren over dit onderwerp heeft vergaderd, wil dat het hoofdbestuur een notitie opstelt, zodat volgend jaar een definitief standpunt kan worden ingenomen.
Niet alle partijleden zijn echter even enthousiast over de invoering van een basisinkomen. Het kamerlid Bakker, de woordvoerder van de fractie op sociaal-economisch terrein, reageerde teleurgesteld. ,,Dit is het verdrietigste uur dat ik in mijn twintig jaar bij de partij heb gehad”. Een van zijn bezwaren tegen een basisinkomen is dat in zo’n stelsel veel geld naar mensen gaat die dat helemaal niet nodig hebben.

Ook Chr. de Vries, directeur van het wetenschappelijk bureau van D66, betwijfelt sterk of een basisinkomen wel de voordelen biedt die de voorstanders ervan verwachten. In een van de aparte deelvergaderingen merkte hij op dat het beslist niet zeker is dat het een vermindering van de bureaucratie met zich mee zal brengen. Bovendien is invoering van een basisinkomen naar zijn mening alleen zinvol als er ook een ,,basisdemocratie” komt. Een bepaald gegarandeerd inkomen voor iedereen schept op papier wel ruimte voor mensen om zich te ontplooien, maar dan moet wel iedereen ook daadwerkelijk van die ruimte gebruik kunnen maken, aldus De Vries.

Klik hier!Positief

Het congres besloot gisteren nog niet definitief voor een basisinkomen te stemmen, maar het legde wel in een aantal uitspraken vast dat het er in beginsel positief tegenaan kijkt. Een voordeel van zo’n gegarandeerd inkomen (50 procent van het minimumloon voor iedereen) is volgens het congres dat meer mensen zorgtaken thuis met een baan buitenshuis kunnen combineren. Bovendien zouden wellicht meer mensen een baan kunnen vinden, wanneer ervan uitgegaan wordt dat het makkelijker is om werk te vinden voor bijvoorbeeld twintig uur per week dan voor veertig uur.

Minister Wijers van economische zaken herhaalde gisteren nog eens dat een basisinkomen, waar hij zelf vóór is, alleen op zeer lange termijn ingevoerd kan worden. In het huidige systeem worden mensen naar zijn smaak te veel opgevoed als werknemer. Dat zou wat hem betreft mogen veranderen in de richting dat iedereen als een kleine ondernemer diensten aanbiedt. Hij verwacht dat dit een sterke stimulans zal zijn voor de creativiteit van de mensen.

Bron: http://www.digibron.nl/search/detail.jsp?sourceid=1011&uid=00000000012de54e6af23540f5a56b8a&docid=0