Kabinet vindt basisinkomen niet passen bij verhoging werkgelegenheid

Nobert-Klein
Minister Lodewijke Asscher (Sociale Zaken) heeft gereageerd op de initiatiefnota over het basisinkomen van Tweede Kamerlid Norbert Klein van de Vrijzinnige Partij. “Open de ogen voor het basisinkomen”, betoogt Klein in de nota. “De arbeidsmarkt verandert daar passen nieuwe concepten bij”.

Het kabinet vindt een basisinkomen daarnaast niet passen bij de breed gedeelde politieke ambitie om de arbeidsparticipatie en werkgelegenheid te verhogen, en als een overheid maatwerk te leveren.

Om het basisinkomen op de agenda te zetten heeft Norbert Klein afgelopen januari de initiatiefnota “Zeker Flexibel” naar de Tweede Kamer gestuurd. Een basisinkomen is een vast (maand)inkomen, dat de overheid aan iedere burger verstrekt of garandeert zonder daar voorwaarden bij te stellen. Klein gaat graag de open discussie aan met de Tweede Kamer en het kabinet hoe dit het beste vormgegeven kan worden.

Norbert Klein: “De economische crisis, de vele bezuinigingen die hierop volgden en de steeds verdergaande automatisering en robotisering zijn van grote invloed op de arbeidsmarkt.Daarop zullen wij met een antwoord moeten komen. Het basisinkomen biedt daarvoor een oplossing.. Het grote voordeel van een basisinkomen is ook dat mensen hiermee meer mogelijkheden krijgen om zichzelf te ontplooien in de richting die zij zelf kiezen, een zeer belangrijk uitgangspunt voor vrijzinnige politiek.” Daarnaast zijn de zorglasten aanzienlijk lager wanneer het armoede-spook geen vat krijt op het individuele leven.

Het verleden laat zien dat door technologische ontwikkelingen de arbeidsproductiviteit en lonen stijgen, waardoor op de lange termijn welvaart en de werkgelegenheid groeien, al is het niet zeker dat dit in de toekomst ook zo blijft

Minister Asscher schrijft in zijn reactie op de initiatiefnota dat een maatschappelijk en politiek debat over de vormgeving van de sociale zekerheid van belang is en daarom waardeert de minister het dat Norbert Klein hieraan een bijdrage heeft geleverd. Wel laat hij weten graag door te willen gaan met het bestaande beleid, omdat er geen zekerheden zijn af te geven omtrent gezondheid en maatschappelijke participatie bij invoering van een basisinkomen.

Norbert Klein: “Angst is altijd al een slechte raadgever geweest. Het basisinkomen niet invoeren, omdat je het eng vindt, vind ik een gemiste kans. De reactie van de minister sterkt mij in de overtuiging dat we met een basisinkomen op het goede spoor zitten.” De initiatiefnota en de reactie van de minister wordt nu voorgelegd aan de andere fracties van de Tweede Kamer voor een reactie. Diverse fracties hebben eerder al aangegeven graag te willen reageren na ontvangst van de kabinetsreactie en de discussie verder te voeren.